Dokumenti

Darba plāni

Bibliotēkas darba plāns 2021. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2020. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2019. gadam

Publiskie pārskati

Saulkrastu novada bibliotēkas 2020. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2019. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2018. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2017. gada darba pārskats

Koncepcija

Krājuma komplektēšanas un organizācijas koncepcija 2019. – 2021. gadam


Pretkorupcijas pasākumu plāni un to izpilde

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas_plāns_2021. gadam (pdf)

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas_plāns_2020. gadam (pdf)

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas_plāns_2019. gadam (pdf)

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas plāns 2018.gadam (pdf)


Publisko iepirkumu plāni

Bibliotēka par 2019.gadā plānotajiem iepirkumiem (pdf)

Bibliotēka par 2018.gadā plānotajiem iepirkumiem (pdf)

Publiskie iepirkumi