Dokumenti

Darba plāni

Bibliotēkas darba plāns 2024. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2023. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2022. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2021. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2020. gadam

Bibliotēkas darba plāns 2019. gadam

Publiskie pārskati

Saulkrastu novada bibliotēkas 2023. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2022. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2021. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2020. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2019. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2018. gada darba pārskats

Saulkrastu novada bibliotēkas 2017. gada darba pārskats

Koncepcijas

Krājuma komplektēšanas un organizācijas koncepcija 2022. – 2026. gadam

Krājuma komplektēšanas un organizācijas koncepcija 2019. – 2021. gadam

Novadpētniecības darba koncepcija 2021. – 2026. gadam

Novadpētniecības darba koncepcija 2015. – 2020. gadam

Stratēģija

Saulkrastu novada bibliotēkas, filiāles “SĒJA” UN “PABAŽI” attīstības stratēģija 2022. – 2026. gadam

Pretkorupcijas pasākumu plāni un to izpilde

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas_plāns_2021. gadam (pdf)

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas_plāns_2020. gadam (pdf)

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas_plāns_2019. gadam (pdf)

Saulkrastu novada bibliotēkas pretkorupcijas plāns 2018.gadam (pdf)


Publisko iepirkumu plāni

Bibliotēka par 2019.gadā plānotajiem iepirkumiem (pdf)

Bibliotēka par 2018.gadā plānotajiem iepirkumiem (pdf)

Publiskie iepirkumi