Bibliotēkas aptauja par darba kvalitāti

❄️Klāt decembris un sniegotiem, lēniem soļiem tuvojas gada nogale, kad domās ikviens apkopo aizejošā gada notikumus, izvērtē paveikto un uzstāda jaunus mērķus.

☀️Arī mēs, Saulkrastu novada bibliotēkas kolektīvs, neesam izņēmums un meklējam iespējas pilveidoties. Lai to paveiktu, ir nepieciešams Jūsu viedoklis. Būsim ļoti pateicīgi, ja veltīsiet laiku un atbildēsiet uz anketas jautājumiem.

Anketas varat aizpildīt bibliotēkā vai elektroniski – ŠEIT !

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darbalaikiem

Esam apkopojoši aptaujas rezultātus par Saulkrastu novada bibliotēkas un filiāļu „Pabaži” un „Sēja” apmeklētāju apmierinātību ar bibliotēku darbalaikiem.

Lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēkas darbalaiku, kā arī aicinātu sniegt ierosinājumus, ja nepieciešams kaut ko mainīt, Saulkrastu novada bibliotēka no šī gada 15. janvāra līdz 15. martam rīkoja bibliotēkas apmeklētāju aptauju. Aptaujas anketas bija iespēja aizpildīt gan bibliotēkā uz vietas, gan elektroniski – internetā. Aptauja tika rīkota arī filiālēs „Sēja” un „Pabaži”.

Turpināt lasīt “Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darbalaikiem”

Turpinās aptauja par Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiku

Paldies visiem, kuri jau ir piedalījušies bibliotēkas veidotajā aptaujā. Tā kā atsaucība anketas aizpildīšanā ir plaša, esam nolēmuši aptaujas termiņu pagarināt vēl uz mēnesi līdz 15. martam. Bibliotēkas apmeklētājiem, kuri to vēl nav paspējuši izdarīt, lūdzam veltīt 2 min. laika, lai atbildētu uz pāris jautājumiem par Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiku pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai.

APTAUJA

Bibliotēkas apmeklētāju ikgadējās aptaujas rezultāti

Saulkrastu novada bibliotēkā ir noslēgusies ikgadējā iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot, ko apmeklētāji un pilsētas iedzīvotāji domā par bibliotēkas darbu kopumā, kā arī tādā veidā uzzinot, kādi uzlabojumi ir nepieciešami. Prieks bija redzēt, ka lielākā daļa respondentu bibliotekāro darbu novērtējuši pozitīvi, un saista ne tikai ar grāmatām. Tā kā esam atvērti apmeklētājiem un jau kādu brīdi apkalpojam lasītājus klātienē, tad būtiski bija uzzināt, kādas aktivitātes labprātāk cilvēki apmeklētu, ko arī ņemsim vērā, lai piedāvāto pasākumu klāsts būtu vērsts uz iedzīvotāju dažādajām interesēm un vecuma grupām. Kā redzams pēc diagrammas attēlā zemāk, iedzīvotāji ir noilgojušies pēc publiskajām lekcijām un radošajām darbnīcām, gan konkursiem un citiem pasākumiem, kurus bibliotēka var piedāvāt saviem lasītājiem. Analizējot iesniegtās anketas, tiek ieteikts būt videi draudzīgākiem. Šāds ieteikums tika saņemts arī iepriekšējā gadā, taču varam minēt, ka daļēji jau esam savu darbu uzlabojuši šajā jomā, bet, protams, ir vēl iespējas, kā to attīstīt tālāk. Arīdzan piestrādāsim pie informācijas nodrošināšanas par e-iespējām, ko mūsu apmeklētāji var izmantot. Pats vērienīgākais process, ko būtu nepieciešams uzlabot, starp vairums respondentiem tika minēta piekļuve pašai bibliotēkai. Esam jau apzinājušies, ka telpām nav piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiem un senioriem. Paldies visiem par viedokļa izteikšanu anketā, lai šī jautājuma sakārtošana noritētu veiksmīgāk. Bibliotēka ir svarīga sabiedrības daļa, nodrošinot piekļuvi visiem interesentiem. Tāpat aptaujas dati liecina, ka bibliotēkai būtu vairāk apmeklētāju, ja tiktu izvietotas pamanāmākas norādes un ceļš nevestu gar kafejnīcas noliktavas telpām un publiskām labierīcībām. Visas jūsu iesniegtās rekomendācijas bibliotēkas darba uzlabošanai un pilnveidošanai tiks izskatītas un uz doto brīdi iespēju robežās ņemtas vērā. Tāpat pievērsīsim uzmanību ieteikumiem, kurus nepieciešams attīstīt ilgtermiņā. Kaut arī iesniegtās atbildēs bija lasāmas zīmīgas norādes uz bibliotekāro darbu, aicinām jūs aptaujās piedalīties aktīvāk, jo katra respondenta viedoklis ir svarīgs. Mēs esam par iedzīvotāju dinamisku iesaistīšanos un līdzdarbošanos bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.

Aptaujas norises laiks: 2020.gada aprīlis-jūnijs.