Bibliotekārās stundas “Iepazīsti bibliotēku”

Šajā nedēļā Saulkrastu novada bibliotēku apmeklēja un iepazina PII “Rūķītis” grupiņas “Spārīte”, “Cielaviņa”, “Pienenīte” un “Podziņas”. Kaut arī liela daļa bērnu jau bija apmeklējuši bibliotēku kopā ar vecākiem, tik un tā mazie lasītāji uzzināja daudz jauna par to, ko bibliotēkā iespējams darīt. Katram bija dota iespēja izvēlēties kādu sev mīļu grāmatu un pastāstīt par to, kā arī iesaistīties izzinošā spēlē.

Iepazīsti bibliotēku no jauna!


Šodien pie mums Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu novada vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni. Pēc tik ilga gaidīšanas perioda bērniem bija prieks atkal būt ierastajās bibliotēkas telpās un atklāt tās no jauna, pārliecinoši atbildot uz dažādiem jautājumiem par bibliotēkas darbu un aizrautīgi pildot praktiskos uzdevumus.

31. oktobrī – Mazās raganiņas salonā

🧙‍♀️Halovīns ir Visu svēto dienas priekšvakars, kas tiek atzīmēts vairākās valstīs, arī Latvijā. Halovīns ievada trīs dienu ciklu, kuru veido ne tikai Halovīns, bet arī Visu svēto diena (1. novembris) un Visu dvēseļu diena (2. novembris).

Halovīna svinētājiem oktobra pēdējās dienas vakarā jāpārģērbjas par spokiem, raganām un citiem mošķiem, jāgrebj ķirbji, lai aizbaidītu ļaunos garus.

Saulkrastu novada bibliotēkā izstādē izliktas spokaino stāstu grāmatas, kuras varat saņemt lasīšanā. Mazās Raganiņas salonā Jūs tiekat aicināti pastāstīt savu spoku stāstu, nofotografēties uz maģiskās slotas un sacensties ķirbju sēklu tālākmešanas sacensībās. Uz tikšanos!