“Mazo pūčulēnu skolas” izlaidums

Līdz ar mācību gada noslēgšanos skolās, izlaidums ir arī “Mazo pūčulēnu skolas” dalībniekiem. Esam priecīgi, ka, neskatoties uz visiem sarežģījumiem un pūčulēnu nodarbību pārlikšanu, ir veiksmīgi izdevies pabeigt programmu. PII “Rūķītis” grupiņa “Kastanītis” mazie ķipari 27. maijā saņēma godam nopelnītos diplomus un pūču somiņas ar pārsteigumu. Pasākums norisinājās bērnudārza Dabas klasē, ievērojot visus drošības noteikumus. “Mazo pūčulēnu skola” ir LNB rīkota akcija lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros.

Mazo pūčulēnu izlaidums

Mazo pūčulēnu skolas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņām “Spārīte” un “Pūcīte” ir galā. Vakar un šodien abu grupiņu dalībniekiem svinīgi tika izsniegti diplomi – Pūcītes liecība un dāvanu komplektiņš, ko katram absolventam ir sagatavojis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru projekta “Grāmatu starts” ietvaros. Komplektā ietilpst mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu. Mazo pūčulēnu skola veicina bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas nepieciešamību agrīnā vecumā, un Saulkrastu novada bibliotēkas durvis ir atvērtas ikvienam lasītājam, arī visjaunākajiem.

#mazopūčulēnuskola
#grāmatustarts
#saulkrastunovadabibliotēka