Kā pagāja septembris bibliotēkā

Saulkrastu novada bibliotēkā visa mēneša garumā norisinājās dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi bērniem – gan “Mazo pūčulēnu skola”, gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”, kur piedalījās PII “Rūķītis” audzēkņi. Abas programmas tiek realizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Septembris noslēdzās ar Saulkrastu novada vidusskolas pirmklasnieku iepazīšanos ar bibliotēku, kur bērni pildīja praktiskos uzdevumus un atklāja viens otram, kādas grāmatas patīk lasīt. Pasākumu laikā tika ievēroti visi nepieciešamie drošības noteikumi.

“Mazo pūčulēnu skolas” izlaidums

Līdz ar mācību gada noslēgšanos skolās, izlaidums ir arī “Mazo pūčulēnu skolas” dalībniekiem. Esam priecīgi, ka, neskatoties uz visiem sarežģījumiem un pūčulēnu nodarbību pārlikšanu, ir veiksmīgi izdevies pabeigt programmu. PII “Rūķītis” grupiņa “Kastanītis” mazie ķipari 27. maijā saņēma godam nopelnītos diplomus un pūču somiņas ar pārsteigumu. Pasākums norisinājās bērnudārza Dabas klasē, ievērojot visus drošības noteikumus. “Mazo pūčulēnu skola” ir LNB rīkota akcija lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros.