Saulkrastu novadā noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma ,,Grāmatu starts”

,,Grāmatu starts” Saulkrastu novadā šogad tika īstenots trijās bibliotēkās: Saulkrastu novada bibliotēkā, Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē ,,Sēja” un Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē ,,Pabaži”.

Turpināt lasīt “Saulkrastu novadā noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma ,,Grāmatu starts””

“Mazo pūčulēnu skola” Saulkrastos

18. un 19. aprīlī Saulkrastu novada bibliotēkā notika “Mazo pūčulēnu skolas” nodarbības, kurā piedalījās Saulkrastu PII Rūķītis grupiņas “Mārīte” un “Tince” audzēkņi. “Mazo pūčulēnu skola” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”, kura tika radīta ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības iniciatīvu, lai mudinātu bērnus iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu kā tradīciju ģimenē. No 2017. gada projektā iesaistās arī Saulkrastu novada bibliotēka. Gaidīsim topošos pūčulēnus uz nākamo nodarbību 2. un 3. maijā plkst. 10.00!

#mazopūčulēnuskola
#grāmatustarts
#saulkrastunovadabibliotēka