Sirsnīgi sveicam “Mazo pūčulēnu skoliņas” absolventus!!!

📖“Mazo pūčulēnu skola” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”, kura Saulkrastu novadā tika aizsākta jau 2017. gadā.

Šogad Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāres “Mazo pūčulēnu skolu” vadīja arī filiālbibliotēkās “Sēja” un “Pabaži”.

👏 Apsveicam 22 audzēkņus no Sējas pagasta pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” grupiņām “Šūniņa” un “Ziķeri”. Kā arī 18 audzēkņus no Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupas “Cielaviņa” ar dalību projektā un “Mazo pūčulēnu skolas” izlaidumu .🎉

Kā pagāja septembris bibliotēkā

Saulkrastu novada bibliotēkā visa mēneša garumā norisinājās dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi bērniem – gan “Mazo pūčulēnu skola”, gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”, kur piedalījās PII “Rūķītis” audzēkņi. Abas programmas tiek realizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Septembris noslēdzās ar Saulkrastu novada vidusskolas pirmklasnieku iepazīšanos ar bibliotēku, kur bērni pildīja praktiskos uzdevumus un atklāja viens otram, kādas grāmatas patīk lasīt. Pasākumu laikā tika ievēroti visi nepieciešamie drošības noteikumi.

“Mazo pūčulēnu skolas” izlaidums

Līdz ar mācību gada noslēgšanos skolās, izlaidums ir arī “Mazo pūčulēnu skolas” dalībniekiem. Esam priecīgi, ka, neskatoties uz visiem sarežģījumiem un pūčulēnu nodarbību pārlikšanu, ir veiksmīgi izdevies pabeigt programmu. PII “Rūķītis” grupiņa “Kastanītis” mazie ķipari 27. maijā saņēma godam nopelnītos diplomus un pūču somiņas ar pārsteigumu. Pasākums norisinājās bērnudārza Dabas klasē, ievērojot visus drošības noteikumus. “Mazo pūčulēnu skola” ir LNB rīkota akcija lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros.

Mazo pūčulēnu izlaidums

Mazo pūčulēnu skolas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņām “Spārīte” un “Pūcīte” ir galā. Vakar un šodien abu grupiņu dalībniekiem svinīgi tika izsniegti diplomi – Pūcītes liecība un dāvanu komplektiņš, ko katram absolventam ir sagatavojis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru projekta “Grāmatu starts” ietvaros. Komplektā ietilpst mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu. Mazo pūčulēnu skola veicina bērnos interesi par grāmatām un lasīšanas nepieciešamību agrīnā vecumā, un Saulkrastu novada bibliotēkas durvis ir atvērtas ikvienam lasītājam, arī visjaunākajiem.

#mazopūčulēnuskola
#grāmatustarts
#saulkrastunovadabibliotēka

Mazie pūčulēni turpina skoloties

Šodien pie mums uz otro nodarbību ieradās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņas “Pūcīte” bērni, līdzi ņemot savu iemīļoto grāmatu. Šajā nodarbībā bija uzdevums katram iepazīstināt ar savu grāmatu pārējos grupas biedrus. Ar īsāku vai garāku stāstījumu ikviens no Pūčulēnu skoliņas dalībniekiem teicami ar to tika galā. Liels prieks par mazajiem lasītājiem.

#grāmatustarts
#mazopuculenuskola