Projektizstrāde

Laikā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada 25.oktobrim Saulkrastu novada bibliotēkā tiek īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Lasītava krustojumā. 3. kārta”

Laikā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada 31.maijam Saulkrastu novada bibliotēkā tiek īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”

Laikā no 2017. gada 20. novembra līdz 2018. gada 31. maijam Saulkrastu novada bibliotēkā tiek īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts Lasītava krustojumā”

DALĪBA PROJEKTOS