Sadarbības partneri

Saulkrastu novada pašvaldība – finansē un nodrošina bibliotēkas darbību, publicitātes nodrošinājums bibliotēkas aktivitātēm.

Salaspils novada bibliotēka – sadarbība ar Pierīgas reģiona galveno bibliotēku. Bibliotēka veic Pierīgas Reģiona Galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinācijas un metodiskais centrs.

Valsts kultūrkapitāla fonds – finansiāls atbalsts lasīšanas veicināšanas projektam “Lasītava krustojumā” 1. un 2. kārta.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs – lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība – lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”.

Izdevniecība “Liels un mazs” – programma “Mūsu mazā bibliotēka”.

Kultūras informācijas sistēmu centrs – programma „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”, dalība projektā “Gaismas tīkls” un Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas  publisko bibliotēku attīstības projektā “Trešais tēva dēls”.

SIA „Tieto Latvia” – BIS ALISE uzturēšana, apmācība.

Ziemeļu Ministru Padomes biroju Latvijā „Norden” – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

Ādažu un Upesciema Tautas bibliotēkas – SBA pakalpojumi.

Sadarbība ar vietējām kultūras un izglītības iestādēm – Saulkrastu novada vidusskolu (pasākumi, bibliotekārās stundas skolēniem), Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” (radošās darbnīcas un dalība lasīšanas veicināšanas pasākumos), Jauniešu māju (dalība bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā), Saulkrastu Tūrisma informācijas centru (publicitāte, suvenīru nodrošinājums), Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu (Mātes dienai veltīts koncerts bibliotēkā), Saulkrastu novada gleznotāju un mākslinieku studijām (izstādes).

Siguldas zonālais valsts arhīvs – Saulkrastu novada bibliotēkas fonda apraksta, arhīviskās apraksta shēmas, sarakstu un turpināmo lietu veidošana.