2018. gadā lasīts vairāk

Aizvadītais gads Saulkrastu novada bibliotēkai bijis dāsns bibliotekārajā un organizatoriskajā darba procesā. Tas noslēdzies ar labiem darba rezultātiem. Gada sākumā tika noteikti prioritārie uzdevumi – pilnveidot esošos un attīstīt jaunus informacionālos pakalpojumus, uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, papildināt krājumu ar nozaru literatūru un literatūru svešvalodās, uzlabot tehnisko infrastruktūru, veikt lietotāju grupu apmācību darbam ar datoru un internetu, attīstīt novadpētniecības digitalizāciju, organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus dažādām mērķauditorijām, kā arī piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajos projektu konkursos. Turpināt lasīt “2018. gadā lasīts vairāk”