Novada iedzīvotājiem bibliotēka ir aktuāla arī pandēmijas laikā

Bibliotekārais darbs nav apstājies – ik dienu varam manīt, ka sabiedrībai esam nozīmīgi, un ikviens grāmatu lasītājs pie mums ir gaidīts.

Šis ir saspringts laiks visiem, taču, neskatoties uz situāciju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, mēs varam priecāties, ka bibliotēka ir pietiekami apmeklēta un grāmatu lasītāji – aktīvi. Pēdējā pusgadā, strādājot bezkontakta režīmā, pēc apmeklētāju iepriekšēja pieraksta katru mēnesi apkalpojam aptuveni 650 cilvēkus. Statistiski raugoties, jā, apmeklētāju skaits ir mazāks nekā ierasts, tomēr tas tik un tā ir pietiekami nozīmīgs un atbilstošs pašreizējiem apstākļiem. Tas ļauj domāt, ka bibliotēka arī šobrīd ir svarīga. Sabiedrībai grāmatu lasīšana ir nozīmīga – to mēs redzam katru dienu, apkalpojot lasītājus. Ikmēneša izsnieguma rādītāji ir vidēji 1180 grāmatas un 380 periodiskie izdevumi. Saulkrastiešu pieprasītākā literatūra ir detektīvromāni. Arī latviešu autori ir tikpat iemīļoti kā ārzemju autoru tulkotie darbi. Bibliotēkas krājums regulāri tiek atjaunots un papildināts ar jauniem izdevumiem ikvienā literatūras žanrā un nozarē. Katru mēnesi prezentējam jaunākās grāmatas, publicējot informāciju par tām bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Turklāt iepriekš apmeklētājiem bibliotēkas telpās uz vietas bija iespēja skatīt katru mēnesi jauno literatūru popularizējošo ekspozīciju un novadpētniecības izstādi. Šobrīd, pielāgojoties jauniem apstākļiem, to pašu piedāvājam skatīt digitāli, internetā. Grāmatu izsniegšana un saņemšana turpinās atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem, tomēr tos, kuri atnākuši bez iepriekšēja pieraksta, arī neatraidām – bibliotēka pēc iespējas apkalpo visus apmeklētājus. Bibliotēkai savā darbībā nācies pielāgoties daudzām izmaiņām, atkāpjoties no tik ļoti ierastās kārtības. Varam tikai minēt, kad atkal būs iespēja vērt vaļā durvis plašāk un atjaunot citus mūsu pakalpojumus, atliek vienīgi gaidīt. Kamēr to pacietīgi darām un vēl nevaram tikties klātienē, aicinām piedalīties bibliotēkas rīkotajos tiešsaistes pasākumos. Šobrīd regulāri, katru mēnesi tiek rīkota Grāmatu klubiņa tikšanās tiešsaistē, un tik tikko ir atklāts „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” jaunais cikls.

Tiekamies grāmatu lapaspusēs!

Kristīne Saukuma,
Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste

Saulkrastu novada bibliotēka – vieta, kur smelties iedvesmu. Intervija ar bibliotēkas vadītāju Ilzi Dzintari

Bieži dzirdam sabiedrībā dominējošu viedokli, ka mums nepieciešamā informācija ir visapkārt, tikai vajag mācēt to paņemt. Ja tas ir tā, tad kādēļ vajadzīgas bibliotēkas?

Četru dienu laikā no 12.-15. janvārim kopš bibliotēkas Latvijā atvērtas apmeklētājiem, Saulkrastu novada bibliotēka izsniegusi 427 grāmatas 205 lasītājiem.

Bibliotēka ir piešķīrusi 168 lasītājiem autorizācijas datus, lai varētu reģistrēties 3td e-grāmatu bibliotēkā. Lasītāji atzinīgi ir novērtējuši iespēju autorizācijas datus iegūt arī attālināti.

Bibliotēka iepērk jaunās grāmatas, jo liels pieprasījums ir pēc jaunākajām iznākušajām daiļliteratūras grāmatām.

Turpināt lasīt “Saulkrastu novada bibliotēka – vieta, kur smelties iedvesmu. Intervija ar bibliotēkas vadītāju Ilzi Dzintari”