Bibliotēkā lasītāji grāmatas ir iecienījuši

Bibliotēkas statistikas dati par šī gada pirmajiem pieciem mēnešiem.

Ir pienācis mirklis, kad varam aplūkot Saulkrastu novada bibliotēkas statistiku. Tās dati ir pieejami arī oficiālajā statistikas portālā stat.gov.lv, kur tos ir iespēja salīdzināt arī ar citu pašvaldību bibliotēku rādītājiem Latvijā un secināt: saulkrastieši ir aktīvi grāmatu lasītāji.

Saulkrastu novada bibliotēkā ir reģistrējušies 2482 lasītāji: 808 ir aktīvi lasītāji, kuri bibliotēkā iegriežas vismaz reizi mēnesī. Kopējais apmeklējumu skaits no janvāra līdz maijam (ieskaitot) – 5304. Vai varat iedomāties, cik daudzas grāmatas lasītāji gaida rindās? 144! Dzīvot sabiedrībā, kur cilvēki daudz lasa grāmatas, ir ļoti patīkami. Kopējais izsniegto grāmatu skaits šī gada pirmajos 5 mēnešos ir 7421 grāmata. Tas rada iespaidu, ka esam izglītota sabiedrība. Un, jāapdomā, vai dažas grāmatas nevajadzētu pasūtīt vēl vairākos eksemplāros, lai novērstu garās rindas. Čaklākais grāmatu lasītājs šogad jau ir izlasījis 96 grāmatas. Parēķināsim: ja šobrīd jau ir jūnijs, no gada sākuma pagājušas aptuveni 150 dienas – 1 grāmata tiek izlasīta nepilnās 2 dienās. Aprēķinot, cik daudz līdzekļu būtu jāizdod lasītājam, ja grāmatas tiktu iegādātas tikai savām vajadzībām, nevis apritei no lasītāja lasītājam, – tie būtu 937,92 eiro. Kā mēs šo skaitli dabūjām? 1 grāmatas aptuvenā cena ir 9,77 eiro. Sareizinot šo skaitli ar 96 grāmatām, iztērētā naudas summa pārsniedz vidējās algas apmēru.

Turpināt lasīt “Bibliotēkā lasītāji grāmatas ir iecienījuši”

Novada bibliotēkas saņem projektu grāmatas

Jūnijā Saulkrastu novada bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” iegādātās 37 grāmatas par summu 397 EUR, kas paredzētas Saulkrastu novada bibliotēkai, filiālei “Sēja” un “Pabaži”.

Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām īstenota Latvijas Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanas ietvaros. Iepirkumam piešķirtais finansējums – 300 000 EUR no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Šomēnes Saulkrastu novada bibliotēka ir saņēmusi arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā lasīšanas veicināšanas projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 132 grāmatas par summu 1091 EUR, kas paredzētas Saulkrastu novada bibliotēkai, Saulkrastu vidusskolai un Sējas pamatskolai. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Cienījamie lasītāji, aicinām apmeklēt Saulkrastu novada bibliotēkas un novērtēt projektu grāmatu klāstu!

Grāmatu apmaiņa filiālbibliotēkā “Ainavas”

Šodien, 8. decembrī, Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieces devās uz filiālēm “Pabaži” un “Ainavas”, lai veiktu gada inventarizāciju šajās bibliotēkās. Savukārt, filiālbibliotēkā “Ainavas” tika nodrošināta arīdzan grāmatu apmaiņa lasītājiem. Minētajā bibliotēkā grāmatas lasītāji vēl varēs apmainīt ceturtdien, 16. decembrī. Laiks ar lasītājiem tiks precizēts telefoniski, tāpēc lūgums ikvienam interesentam zvanīt uz Saulkrastu novada bibliotēkas tālruni 67951502, 25767667.

Ar 2022. gada janvāri filiālbibliotēka “Ainavas” apmeklētājiem būs atvērta trešdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00.

Novada iedzīvotājiem bibliotēka ir aktuāla arī pandēmijas laikā

Bibliotekārais darbs nav apstājies – ik dienu varam manīt, ka sabiedrībai esam nozīmīgi, un ikviens grāmatu lasītājs pie mums ir gaidīts.

Šis ir saspringts laiks visiem, taču, neskatoties uz situāciju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, mēs varam priecāties, ka bibliotēka ir pietiekami apmeklēta un grāmatu lasītāji – aktīvi. Pēdējā pusgadā, strādājot bezkontakta režīmā, pēc apmeklētāju iepriekšēja pieraksta katru mēnesi apkalpojam aptuveni 650 cilvēkus. Statistiski raugoties, jā, apmeklētāju skaits ir mazāks nekā ierasts, tomēr tas tik un tā ir pietiekami nozīmīgs un atbilstošs pašreizējiem apstākļiem. Tas ļauj domāt, ka bibliotēka arī šobrīd ir svarīga. Sabiedrībai grāmatu lasīšana ir nozīmīga – to mēs redzam katru dienu, apkalpojot lasītājus. Ikmēneša izsnieguma rādītāji ir vidēji 1180 grāmatas un 380 periodiskie izdevumi. Saulkrastiešu pieprasītākā literatūra ir detektīvromāni. Arī latviešu autori ir tikpat iemīļoti kā ārzemju autoru tulkotie darbi. Bibliotēkas krājums regulāri tiek atjaunots un papildināts ar jauniem izdevumiem ikvienā literatūras žanrā un nozarē. Katru mēnesi prezentējam jaunākās grāmatas, publicējot informāciju par tām bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Turklāt iepriekš apmeklētājiem bibliotēkas telpās uz vietas bija iespēja skatīt katru mēnesi jauno literatūru popularizējošo ekspozīciju un novadpētniecības izstādi. Šobrīd, pielāgojoties jauniem apstākļiem, to pašu piedāvājam skatīt digitāli, internetā. Grāmatu izsniegšana un saņemšana turpinās atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem, tomēr tos, kuri atnākuši bez iepriekšēja pieraksta, arī neatraidām – bibliotēka pēc iespējas apkalpo visus apmeklētājus. Bibliotēkai savā darbībā nācies pielāgoties daudzām izmaiņām, atkāpjoties no tik ļoti ierastās kārtības. Varam tikai minēt, kad atkal būs iespēja vērt vaļā durvis plašāk un atjaunot citus mūsu pakalpojumus, atliek vienīgi gaidīt. Kamēr to pacietīgi darām un vēl nevaram tikties klātienē, aicinām piedalīties bibliotēkas rīkotajos tiešsaistes pasākumos. Šobrīd regulāri, katru mēnesi tiek rīkota Grāmatu klubiņa tikšanās tiešsaistē, un tik tikko ir atklāts „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” jaunais cikls.

Tiekamies grāmatu lapaspusēs!

Kristīne Saukuma,
Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste