Bibliotēkas ēkā uzsākti renovācijas darbi

2022. gada vasarā tika apstiprināts projekts „Ēkas Raiņa ielā 7 Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana”. Lai gan tika noslēgti visi nepieciešamie līgumi projekta īstenošanai un rudenī bija paredzēts uzsākt būvdarbus, darbu veicējs SIA „Build Invest” darbus objektā tā arī neuzsāka, un 2023. gada janvārī tika panākta vienošanās par līguma izbeigšanu.

Turpināt lasīt “Bibliotēkas ēkā uzsākti renovācijas darbi”

Salaspils novada bibliotēkas čaklākie lasītāji viesojās Saulkrastos

21. aprīlī Salaspils novada bibliotēka organizēja ekskursiju saviem čaklākajiem lasītājiem. Viens no pieturas punktiem bija pie mums Saulkrastos – pie Baltās kāpas, kur tos sagaidīja Saulkrastu novada bibliotēkas saviļnojošo faktu gids jeb bibliotēku informācijas speciāliste Liene Poriete.🎬Vai zināt, kurā mākslas filmā ir uzņemti skati Baltajā kāpā ar Viju Artmani un Valdemāru Zandbergu 1956. gadā?🌅Ekskursijas laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt atbildi uz šo jautājumu, kā arī citus interesantus faktus par Balto kāpu un Saulkrastiem, sākot ar Saulkrastu vārda tapšanu, beidzot ar Saulkrastu novada un pilsētas aktualitātēm šodien. Liels prieks, ka ekskursijas dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā, kā arī dalījās ar savu pieredzi, kas iegūta, apmeklējot Saulkrastus iepriekš. ☀️Paldies Salaspils novada bibliotēka, tās lasītavas vadītājai Marutai Birzniecei un zinātkārajiem, aktīvajiem čaklākajiem lasītājiem par saulaino kopā būšanu!Uz tikšanos Saulkrastu novada bibliotēkā!