Saulkrastu novada bibliotēku apmeklē lasītāji no Ērģemes


Šajā saulainajā dienā Saulkrastu novada bibliotēkā bijām priecīgi uzņemt lasītājus no Valkas novada Ērģemes bibliotēkas. Viesošanās laikā bibliotēkas vadītāja iepazīstināja ar mūsu bibliotēku, apmeklētības rādītājiem, kā arī dalījās pieredzē ar bibliotekāro darbu telpu renovācijas laikā. Lielu sajūsmu izraisīja iespēja apskatīt bibliotēkas telpās izvietotās mākslas un novadpētniecības izstādes.

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, atsākušies ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos renovācijas darbi


Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, atsākušies ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos renovācijas darbi, kuru laikā uzstādītas avārijas izejas kāpnes, ēkas centrālais uzraksts, kā arī tuvākajā laikā plānots veikt āra zemes darbus, uz izejas durvīm uzstādīt stikla jumtiņus un uzsākt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas būvdarbus.

Turpināt lasīt “Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, atsākušies ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos renovācijas darbi”