Kultūras ministrijas atbalstītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros Saulkrastu novada bibliotēka un filiālbibliotēkas “Sēja” un “Pabaži” 4. novembrī saņēma 32 grāmatas 401.39 EUR vērtībā.
Atgādināsim, ka šī gada jūnijā šajā projektā jau iegādātas 37 grāmatas par 397 EUR .
Tātad, šogad kopā saņemtas 69 grāmatas 798 EUR vērtībā. Lai veiksmīgs grāmatu ceļš pie lasītāja! Gaidām Jūs Saulkrastu novada bibliotēkā!

Bibliotēkā lasītāji grāmatas ir iecienījuši

Bibliotēkas statistikas dati par šī gada pirmajiem pieciem mēnešiem.

Ir pienācis mirklis, kad varam aplūkot Saulkrastu novada bibliotēkas statistiku. Tās dati ir pieejami arī oficiālajā statistikas portālā stat.gov.lv, kur tos ir iespēja salīdzināt arī ar citu pašvaldību bibliotēku rādītājiem Latvijā un secināt: saulkrastieši ir aktīvi grāmatu lasītāji.

Saulkrastu novada bibliotēkā ir reģistrējušies 2482 lasītāji: 808 ir aktīvi lasītāji, kuri bibliotēkā iegriežas vismaz reizi mēnesī. Kopējais apmeklējumu skaits no janvāra līdz maijam (ieskaitot) – 5304. Vai varat iedomāties, cik daudzas grāmatas lasītāji gaida rindās? 144! Dzīvot sabiedrībā, kur cilvēki daudz lasa grāmatas, ir ļoti patīkami. Kopējais izsniegto grāmatu skaits šī gada pirmajos 5 mēnešos ir 7421 grāmata. Tas rada iespaidu, ka esam izglītota sabiedrība. Un, jāapdomā, vai dažas grāmatas nevajadzētu pasūtīt vēl vairākos eksemplāros, lai novērstu garās rindas. Čaklākais grāmatu lasītājs šogad jau ir izlasījis 96 grāmatas. Parēķināsim: ja šobrīd jau ir jūnijs, no gada sākuma pagājušas aptuveni 150 dienas – 1 grāmata tiek izlasīta nepilnās 2 dienās. Aprēķinot, cik daudz līdzekļu būtu jāizdod lasītājam, ja grāmatas tiktu iegādātas tikai savām vajadzībām, nevis apritei no lasītāja lasītājam, – tie būtu 937,92 eiro. Kā mēs šo skaitli dabūjām? 1 grāmatas aptuvenā cena ir 9,77 eiro. Sareizinot šo skaitli ar 96 grāmatām, iztērētā naudas summa pārsniedz vidējās algas apmēru.

Turpināt lasīt “Bibliotēkā lasītāji grāmatas ir iecienījuši”