Saulkrastu novada bibliotēka savā ēkā darbu atsāks šomēnes


Iestājoties aukstākiem laika apstākļiem, kā rezultātā nav iespējams veikt Saulkrastu novada bibliotēkas ēkas, Raiņa ielā 7, Saulkrastos teritorijas darbus,  Saulkrastu novada pašvaldība vienojusies ar būvnieku SIA “Dakstiņa Jumti” par āra būvdarbu turpināšanu 2024. gadā. Tikām iekštelpās notiek telpu sagatavošana nodošanai pasūtītājam, un šomēnes Saulkrastu novada bibliotēka un ģimenes centrs varēs atsākt darbu savās telpās.

Turpināt lasīt “Saulkrastu novada bibliotēka savā ēkā darbu atsāks šomēnes”

Gada noslēguma pasākums Siguldā

13.decembrī visi Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri tikās Gada noslēguma pasākumā Siguldā, kuru organizēja Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēka. Visas laipni tikām sagaidītas pie Siguldas Jaunās pils vārtiem un saņēmām pirmās norādes par pasākuma gaitu. Tad sekoja āra aktivitātes, kas mums deva iespēju iepazīt skaisti sakopto Siguldas pils kvartālu. Pasākuma atklāšanā mūs sveica Siguldas domes deputāts Kristaps Zalais un Siguldas DEVONS Kultūras centra direktore Jolanta Borīte. Sirsnīgi tika suminātas gan jaunās bibliotekāres, kas darbu uzsākušas šajā gadā, gan apaļo darba gadu gaviļnieces.

🎉Šogad apaļas darba jubilejas ir divām Saulkrastu novada bibliotekārēm- Ainai Gribnerei 45 darba gadi, Inesei Einikai-40 darba gadi. Mīļi sveicam!

Pasākuma gaitā varējām baudīt akordeonista Kaspara Gulbja sniegumu un klausīties Valtera Krauzes veltītos vārdus visai lielajai bibliotekāru saimei!

💛Pateicamies par brīnišķīgi organizēto pasākumu un rūpēm par mums!

Bibliotēkas ēkā uzsākti renovācijas darbi

2022. gada vasarā tika apstiprināts projekts „Ēkas Raiņa ielā 7 Saulkrastos energoefektivitātes uzlabošana”. Lai gan tika noslēgti visi nepieciešamie līgumi projekta īstenošanai un rudenī bija paredzēts uzsākt būvdarbus, darbu veicējs SIA „Build Invest” darbus objektā tā arī neuzsāka, un 2023. gada janvārī tika panākta vienošanās par līguma izbeigšanu.

Turpināt lasīt “Bibliotēkas ēkā uzsākti renovācijas darbi”