Starpniece sarunai ar trollīšiem Muminiem – tulkotāja Mudīte Treimane

Attēlā: tulkotāja Mudīte Treimane kopā ar Saulkrastu vidusskolas 4. a un 4. b klases skolēniem

2019. gada 27. septembrī uz tikšanos Saulkrastu novada bibliotēkā ar tulkotāju Mudīti Treimani bija atnākuši Saulkrastu vidusskolas 4.a un 4.b klašu kolēni. Tulkotāja atcerējās, ka, jau mācoties Limbažu vidusskolā, viņu ļoti interesējušas valodas. M.Treimane vairāk kā 40 gadus tulkojusi zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes grāmatas gan par Brālīti un Karlsonu, gan Pepiju Garzeķi, Ronju, Emīlu un daudziem citiem, Tūves Jansones grāmatas par Muminiem un vēl daudz citu darbu arī no dāņu, norvēģu un angļu valodām. Viņa vairākām paaudzēm Latvijā sniegusi iespēju iepazīt daudzus Ziemeļvalstu autoru darbus, īpaši bērniem tulkojot izcilo rakstnieču grāmatas – kopā iztulkotas vairāk kā 117 grāmatas.

Viešņa pastāstīja par skandināvu literatūras zelta klasiķes Tūves Jansones dzīvi un darbiem, uzsverot viņas vienkāršību, sirsnību un mīļumu pret cilvēkiem. Klātesošajiem tika rādītas grāmatas, fotogrāfijas un preses materiāli, kā arī latviešu valodā iznākušās autores Muminu grāmatas.

 “Somijas zviedru rakstnieces un mākslinieces T.Jānsones grāmatas mīl vienlīdz lieli un mazi. Arī lasa lieli un mazi bērni. Pirmā Muminu sērijas grāmata Somijā izdota 1945. gadā, tās nosaukums “Mazie trollīši un lielie plūdi”, sekojuši daudzi trollīšu stāsti, kas jauktā secībā izdoti arī latviski. Mumini un viņu draugi ir iemīļoti visā pasaulē, īpaši T.Jānsones daiļradi ciena Japānā. Rakstniece saņēmusi daudzus apbalvojumus, Somijā ir vairāki muzeji, kur rādīti Muminu pasaulītes maketi,” stāsta M.Treimane.

Ikdienā tulkotāja strādā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, aktīvi iesaistās dažādās rakstnieku un tulkotāju organizācijās. Viņa ir arī A.Lindgrēnes biedrībā, kas turpina pētīt zviedru rakstnieces darbus, apkopo viņas saraksti ar lasītājiem. 2018. gadā M.Treimane saņēmusi Kultūras ministrijas atzinības rakstu par izcilu devumu Latvijas kultūras dzīvē!

M.Treimanes nozīmīgais ieguldījums skandināvu literatūras tulkošanā ir novērtēts ne tikai Latvijā, piešķirot Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā, bet arī starptautiski – ar IBBY (Starptautiskā Bērnu un jauniešu literatūras padome) goda diplomiem.

Pasākuma noslēgumā sirsnīgi pateicāmies Mudītei Treimanei un mudinājām mazos lasītājus turpmāk, atverot kāda cittautu autora grāmatas titullapu, lūkot, kas to tulkojis latviski – varbūt tā būs mums jau pazīstamā Mudīte Treimane!

Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem tiks publicēta Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē saulkrastubiblioteka.lv un sociālajos tīklos. Sekojiet informācijai!

Tikšanās ar Ziemeļvalstu literatūras tulkotāju Mudīti Treimani

Mudītes Treimanes tulkojumā izdotas iemīļoto rakstnieču Astridas Lindgrēnes un Tūves Jānsones grāmatas latviešu valodā. Kurš gan nav dzirdējis par Pepiju Garzeķi, rūķīti Nilu Karlsonu, Lennebergas Emīlu, Ronju, trollīšiem Muminiem un viņu piedzīvojumiem? Mudīte Treimane tulkojusi no zviedru, norvēģu un dāņu valodas, un viņai varam pateikties par Hansa Kristiana Andersena pasaku, Jujas Vīslanderes, Osnes Seierstades, Mata Strandberga, Svena Nūrdkvista un citu pazīstamu autoru darbu tulkojumiem. Tulkotāja daudz rakstījusi presei – grāmatu apskatus un recenzijas, rakstus par Ziemeļvalstu literatūru un rakstniekiem, kā arī piemiņas rakstus latviešu tulkotājiem.

Mudītes Treimanes nozīmīgais ieguldījums skandināvu literatūras tulkošanā ir novērtēts ne tikai Latvijā, piešķirot Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā, bet arī starptautiski – ar IBBY (Starptautiskā Bērnu un jauniešu literatūras padome) goda diplomiem.