Kultūras ministrijas atbalstītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros Saulkrastu novada bibliotēka un filiālbibliotēkas “Sēja” un “Pabaži” 4. novembrī saņēma 32 grāmatas 401.39 EUR vērtībā.
Atgādināsim, ka šī gada jūnijā šajā projektā jau iegādātas 37 grāmatas par 397 EUR .
Tātad, šogad kopā saņemtas 69 grāmatas 798 EUR vērtībā. Lai veiksmīgs grāmatu ceļš pie lasītāja! Gaidām Jūs Saulkrastu novada bibliotēkā!

Novada bibliotēkas saņem projektu grāmatas

Jūnijā Saulkrastu novada bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” iegādātās 37 grāmatas par summu 397 EUR, kas paredzētas Saulkrastu novada bibliotēkai, filiālei “Sēja” un “Pabaži”.

Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām īstenota Latvijas Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanas ietvaros. Iepirkumam piešķirtais finansējums – 300 000 EUR no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Šomēnes Saulkrastu novada bibliotēka ir saņēmusi arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā lasīšanas veicināšanas projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 132 grāmatas par summu 1091 EUR, kas paredzētas Saulkrastu novada bibliotēkai, Saulkrastu vidusskolai un Sējas pamatskolai. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Cienījamie lasītāji, aicinām apmeklēt Saulkrastu novada bibliotēkas un novērtēt projektu grāmatu klāstu!