Bibliotēkas novadpētniecība viena klikšķa attālumā

Pēdējos gadus Saulkrastu novada bibliotēkā īpaši tiek aktualizēta novadpētniecības materiālu digitalizācija. Daļa no tiem pieejami bibliotēkas mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv

Aicinām apmeklēt bibliotēkas mājaslapu, kā arī izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotos digitālos resursus, kur varat meklēt jums aktuālo informāciju par novadu!

Starpbibliotēku abonements Saulkrastu novada bibliotēkā

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojuma būtība: ja izdevums nav bibliotēkas krājumā, to var pasūtīt no citām bibliotēkām. Ar šī gada 1. oktobri Saulkrastu novada bibliotēka ir noslēgusi vienošanos ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) par SBA pakalpojuma saņemšanu.

SBA pakalpojumu saņemšanai ir saistoši LNB izmantošanas noteikumi un LNB SBA izmantošanas noteikumi:

Ja izdevums nav pieejams Saulkrastu novada bibliotēkas krājumā, tad izmantojiet starpbibliotēku abonementa pakalpojumu!

Bibliotēkas grāmatu plaukti tiek papildināti ar jaunām grāmatām

1) Mācību grāmata „Klīniskā medicīna” – otrā un trešā daļa
2) Rīgas Stradiņa universitātes profesores Līgas Āberbergas “Fizioloģija ārstiem”
3) Visdārgākā un jaunākā – “Latvijai 100”, ko veidojis Pēteris Apinis, apkopojot fotogrāfijas par Latviju un latviešiem 100 gadu posmā

Grāmatas iegādātas no SIA “Medicīnas apgāds”
Grāmatas pieejamas Saulkrastu novada bibliotēkā!

Bibliotēku iepazīst jau no bērnības

Attēlā: 4. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu vidusskolas 1.b klases skolēni, lai piedalītos bibliotekārajā stundā “Iepazīsim bibliotēku!”

Pārrunājām ar bērniem, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā jāuzvedas, kādus pakalpojumus bibliotēka piedāvā un kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai līdzi uz mājām.

Grupas “Taurenīši” bērni apmeklē bibliotēku

1. oktobrī uz kārtējo nodarbību bibliotēkā viesojās bērni no Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”

Patlaban “Mazo pūčulēnu skolu” apmeklē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupas “Taurenītis” un grupas “Sprīdītis” audzēkņi. Skolu beidzot, katrs bērns saņems projekta Grāmatu starts komplektu: Māras Cielēnas lasāmgrāmatiņu “Bērzu ballīte”, kas ir atbilstoši bērna vecumam, praktisku mugursomu, mīļlietu mazu, zinātkāru pūčulēnu, kas atgādinās par viesošanos bibliotēkā un mudinās to apmeklēt turpmāk. Zinātkārais pūčulēns izvēlēts arī par projekta simbolu. Šo tēlu radījusi un Grāmatu startam uzdāvinājusi māksliniece Indra Sproģe.

Starpniece sarunai ar trollīšiem Muminiem – tulkotāja Mudīte Treimane

Piektdien, 27. septembrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Ziemeļvalstu literatūras tulkotāja Mudīte Treimane. Tulkotāja vairākām paaudzēm Latvijā sniegusi iespēju iepazīt daudzus Ziemeļvalstu autoru darbus, īpaši bērniem tulkojot A.Lindgrēnes un T.Jānsones darbus. Pasākumā piedalījās Saulkrastu vidusskolas 4. a un 4. b klases skolēni.

Bibliotēkā viesojās Sējas novada bērni

Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi 26. septembra pēcpusdienā apmeklēja Saulkrastu novada bibliotēku, lai apskatītu mākslinieka Guntars Zakis akrila gleznu izstādi “Mana skaistā zeme”.

30.09. un 14.10. notiks ekspozīcijas maiņas un esošo 6 gleznu vietā būs skatāmas nākamās 6. Kopā pa šo laiku tiks izstādītas 24 gleznas.

Visi darbi ir iegādājami, kā arī Guntars Zaķis pasniedz nodarbības gleznošanā. Vairāk info www.makslasstudija.com

Bibliotēkā datorapmācības uzsāk jau ceturtā grupa!

Arī šoruden Saulkrastu novada bibliotēkā notiks datorapmācības kursi vecākajai paaudzei. 25. septembrī uz iepazīšanās nodarbību bija sapulcējušies novada iedzīvotāji, lai turpmākos 3 mēnešus uzsāktu datora un interneta apguvi. Vairāk nekā puse no visiem interesentiem, kuri pieteikušies mācībām, ir bez priekšzināšanām datora un interneta lietošanā un vēlas tās apgūt no pašiem pamatiem. Tas liecina, ka arvien vairāk cilvēku vēlas iekļauties mūsdienu sabiedrībā un apgūt datorprasmes gan ikdienas lietošanai, gan saziņai, gan arī darba vajadzībām. Jāteic, ka šī mācību programma interesē daudzus cilvēkus, jo mūsu ikdiena arvien vairāk un vairāk tieši un netieši piespiež rīkoties ar datoru un internetu.

Šobrīd nodarbībām pieteikušies 13 novada iedzīvotāji. Izveidota viena grupa. Apmācības notiks bibliotēkas interneta zālē vienu reizi nedēļā – trešdienās no plkst. 10:00-12:00. Nodarbības vadīs profesionāla bibliotēku informācijas speciāliste ar ilggadēju pieredzi iedzīvotāju datorapmācībā Rita Lavendele.

Datorapmācības noritēs pēc projekta „Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas datorapmācību materiāliem, kuros ietverti arī praktiskie vingrinājumi zināšanu nostiprināšanai.

Mazajiem bērniem draudzīgi

Saulkrastu novada bibliotēkas “Mazo pūčulēnu skolas” pasākumā 24. septembrī pulcējās pirmsskolas vecuma bērni no pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”. Tas tiek darīts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības un pašvaldības palīdzību, lai veicinātu lasītprieku agrīnā vecumā. Bibliotēku informācijas speciālistes Guntras mudināti, jaunie lasītāji no grupiņas “Taurenītis” apskatīja bibliotēku, iepazinās ar vecumam atbilstošu piedāvājumu, krāsoja, zīmēja un spēlēja dažādas galda spēles.

Nākamā nodarbība 1. oktobrī plkst. 10:00 Saulkrastu novada bibliotēkā.

#mazopuculenuskola
#gramatustarts
Saulkrastu PII Rūķītis

Ekspozīcijas maiņa bibliotēkā

Līdz 29. oktobrim Saulkrastu novada bibliotēkā ir apskatāma mākslinieka Guntara Zaķa izstāde “Mana skaistā zeme”. 30.09. un 14.10. notiks ekspozīcijas maiņas un esošo 6 gleznu vietā būs skatāmas nākamās 6. Kopā pa šo laiku tiks izstādītas 24 gleznas.

Visi darbi ir iegādājami, kā arī Guntars Zaķis pasniedz nodarbības gleznošanā. Vairāk info www.makslasstudija.com

Plašāk par mākslinieku eliesma.lv