Kontakti

Saulkrastu novada bibliotēka
Vadītāja
Bibliotekāres
67951502, 25767667
saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv

Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “SĒJA”
Bibliotekāre Liene Reniņa
27891866
liene.renina@saulkrasti.lv

Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “PABAŽI”
Bibliotekāre Inta Petrova
67957634
inta.petrova@saulkrasti.lv

Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “AINAVAS”
67951502, 25767667
saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv

Bibliotēku rekvizīti

Maksātājs: Saulkrastu novada dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160
Reģ.Nr. LV90000068680
PVN maksātāja Reģ.Nr. LV90000068680
Konts Nr. LV78UNLA0050008528948
AS SEB banka, kods: UNLALV2X

Saņēmējs: Saulkrastu novada bibliotēka
Piegādes adrese: Raiņa ielā 7, Saulkrastos, LV-2160