Mācību materiāls pieaugušajiem datorzinību pamatos un tīmekļa pārlūkošanā

Biedrība “Ritineitis” (Balvi) ar Nordplus programmas atbalstu izstrādājusi mācību materiālu un atbilstošus tiešsaistes testus vecāka gadagājuma cilvēkiem un tiem, kas nekad nav lietojuši datoru un Internetu vai kādreiz domājuši pamēģināt.

Mācību materiāls izmantojams un izplatāms brīvi, bez ierobežojumiem, drukātā un elektroniskā veidā biedrībās, mācību centros, individuālai apmācībai, bibliotēkās un citur. Tas ir lejupielādējams PDF formātā un izdrukājams ērtākai lietošanai. Tāpat brīvi izplatāma informācija par projektu un lejupielādes saite.

Adrese tīmeklī: ritineitis.lv/nordplus