Kas meklēts bibliotēkas mājaslapā 2022. gadā?

Mājaslapa atspoguļo bibliotēkas paveikto – lasītāji tiek informēti par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, apmācībām, radošām darbnīcām, izstādēm un grāmatu jaunumiem. Plašāk reklamētas jaunās, iepirktās grāmatas un preses izdevumi, stāstīts par lasīšanas veicināšanas projektiem.

Gada laikā bijuši 14 378 unikālie mājaslapas lietotāji.

Vidēji lapā pavadītais laiks 00:01:27 min.

Lasītākās ziņas TOP 10:
Darba laiks (skatīta 844 reizes)
Katalogs (841)
Kontakti (809)
Novadpētniecība (652)
Bērniem (486)
Dokumenti (456)
Novadnieku enciklopēdija (438)
Lasītākās grāmatas pieaugušajiem 2021. gadā (422)
Grāmatas bibliotēkās (388)
Darbinieki (163)

Vairāk par 63% atkārtoti ieskatās mājaslapā vēl un vēl.

Šajā statistikā nav atspoguļots Saulkrastu novada bibliotēkas facebook, Instagram un twitter vietnes apmeklējums, kas ir krietni vien lielāks, nekā www.saulkrastubiblioteka.lv