Viesos dzejniece Māra Cielēna

Saulaina septembra diena un košie rudens ziedi ir piemēroti un iederīgi Dzejas dienu norisēm. Arī Saulkrastu novada bibliotēka, kuras ēka šobrīd tiek renovēta, tomēr vēlējās iesaistīties un 14.septembrī organizēja tikšanos ar dzejnieci Māru Cielēnu Saulkrastu novada vidusskolā. Dzejas dienu pasākuma galvenā auditorija bija Saulkrastu novada sākumskolas 3.un 4.klases skolēni, kuriem Māras Cielēnas dzeja un proza nav sveša. Autore pastāstīja par savu mīlestību uz grāmatām jau no agras bērnības, kā tapušas viņas pirmās pašdarinātās grāmatas un nolasīja vairākus dzejoļus no savām grāmatām, kas ir krāšņi ilustrētas un lasītāju iecienītas. Dzirdējām arī dažus dzejoļus, kas būs iekļauti Māras Cielēnas jaunajā dzejoļu krājumā ,,Bērni pa vidu un lielie pie malām’’, kas bija ļoti asprātīgi un sirsnīgi. Lai Jums skaists septembris un kāds košs un krāsains dzejolis sasilda sirdi!🙌

Dzejas dienas Saulkrastos

8.septembrī Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāres Guntra un Liene organizēja Dzejas dienu aktivitāti Saulkrastu novada vidusskolas 5.klašu skolēniem.

Šī gada Dzejas dienu moto ir “Dzeja elpo”, kas labi sasaucas ar Saulkrastu jūras tuvumu un vēju, kas padziļina un bagātina mūsu elpu. Skolas pagalmā skolēni iejutās dzejnieku ādā un meklēja vārdiem atskaņas. Ar lielu aizrautību pareizā secībā tika kārtotas dzejas rindas un prezentēts paveiktais darbs.

Pateicamies atsaucīgajiem Dzejas dienu aktivitāšu dalībniekiem un skolotājai Ivonnai Ungurei par iesaistīšanos!

Lai dzejas elpa vienmēr ir rosinoša, iedvesmojoša un atmiņā paliekoša!