Kā pagāja septembris bibliotēkā

Saulkrastu novada bibliotēkā visa mēneša garumā norisinājās dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi bērniem – gan “Mazo pūčulēnu skola”, gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”, kur piedalījās PII “Rūķītis” audzēkņi. Abas programmas tiek realizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Septembris noslēdzās ar Saulkrastu novada vidusskolas pirmklasnieku iepazīšanos ar bibliotēku, kur bērni pildīja praktiskos uzdevumus un atklāja viens otram, kādas grāmatas patīk lasīt. Pasākumu laikā tika ievēroti visi nepieciešamie drošības noteikumi.

Kā Ucipuci ciemojās bibliotēkā

Lai lietainu dienu padarītu priecīgu, palīgā nāk pūcīte Ucipuci. Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autore Zane Zusta, stāstot bērniem par Ucipuci piedzīvojumiem grāmatās “Ucipuci meklē mājas” un “Ucipuci domā ārpus kastes”. Pasākums noritēja atraktīvā gaisotnē, bērniem aktīvi iesaistoties un pildot uzdevumus. Kad bērni bija iepazinušies ar Ucipicu tuvāk, sekoja izdevība pašiem izspēlēt grāmatas ainas leļļu teātrī. Pasākuma izskaņā bērniem darbojoties, ņemot talkā zīmuļus un šķēres, katrs radīja savu pūces lellīti, ko ņemt sev līdzi, tādējādi atceroties par Ucipuci piedzīvojumiem un iegūtajām zinībām.