Maksas pakalpojumi

Pielikums Nr. 2
Saulkrastu novada bibliotēkas
lietošanas noteikumiem                                            

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS

MAKSAS PAKALPOJUMI

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids Tiek izmantoti Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma materiāli Tiek izmantoti personas privātie materiāli
Cena EUR

(bez PVN)

Cena EUR

(ar PVN)

1. A4 formāta lapu kopēšana un printēšana
1.1. melnbalta – viena lapas puse 0,07* 0,09
1.2. melnbalta – abas lapas puses 0,14* 0,17
1.3. krāsaina – viena lapas puse 0,36* 0,44
1.4. krāsaina – abas lapas puses 0,72* 0,87
2. A3 formāta lapu kopēšana un printēšana
2.1. melnbalta – viena lapas puse 0,14* 0,17
2.2. melnbalta – abas lapas puses 0,28* 0,34
2.3. krāsaina – viena lapas puse 0,72* 0,87
2.4. krāsaina – abas lapas puses 1,44* 1,74
3. Laminēšana
3.1. A4 formāts – 1 vienība 0,60* 0,73
4. Skenēšana
4.1. A4 formāts – 1 lapa 0,23* 0,28
5. Nozaudētas vai bojātas lietotāja kartes atjaunošana
1 karte 0,30*
7. Dokumentu iesiešana (iekausēšana)
Mape A4 formātā 1,76* 2,13
8. Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem  0,01 vienā dienā*
par katru izdevumu

*Ar PVN neapliek bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 1.daļas 17.punkta e)apakšpunktu.

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare