Bibliotekāru saiets Saulkrastos

Attēlā: Limbažu un Alojas novadu bibliotekāru viesošanās Saulkrastos kopā ar Saulkrastu novada bibliotēkas vaditāju pie Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzeja
Foto: Kristīne Saukuma

27. augustā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās
Limbažu un Alojas novadu 32 bibliotekāri, lai smeltos
pieredzi un zināšanas bibliotekārajā darbā.

Seminārā Saulkrastos ar kolēģiem pārrunājām visdažādākos bibliotekārā darba virzienus. Tie ir samērā skaidri, jo grāmatas, lasītāji un bibliotekāri būs vienmēr. Un arī šodien sabiedrībai vajadzīgas jaunas zināšanas, aktuāla informācija, patīkama sociālā vide, kurā to iegūt, kur uzkavēties, lasīt grāmatas un preses izdevumus vai darboties internetā.
Turklāt bibliotēkas atvērtas jebkura vecuma un sociālās grupas cilvēkiem.

Saietā vēlreiz aktualizējās jautājums par telpām, to pieejamības nodrošināšanu, veicot nepieciešamos ēkas uzlabojumus. Saulkrastu novada bibliotēka atrodas nama otrajā stāvā. Ikdienā lifts būtu nepieciešams tiem, kuriem grūti pārvietoties, arī vecākiem ļaudīm un jaunajām māmiņām ar mazuļiem. Tāpat aktuāls ir jautājums par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, kas ienesīs dažādas pārmaiņas arī bibliotēku nozarē. Bibliotekāriem svarīgi saprast, kā tālāk strādāt un kalpot sabiedrībai, cik daudz attīstīt bibliotēku kā sociālu instrumentu daudzām sabiedrības vajadzībām, piemēram, jautājumos, kas skar mūžizglītību, bezdarbu, uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes.

Saieta laikā bibliotekāri viesojās Jauniešu mājā, kur jaunieši kopā ar darbiniekiem tiekas, domā un ģenerē idejas, mācās rakstīt un īstenot projektus, organizē dažāda veida pasākumus. Bibliotekārus laipni sagaidīja arī Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzejā, kur notiek literāri muzikāli vakari. Vēsturiskajā namiņā ar mums kopā bija brīnišķīgā gide Ilva. Bibliotekāri apmekēja arī Saulkrastu tūrisma centru, Saules laukumu un Balto kāpu.

Saieta noslēgumā no kolēģēm saņēmām atzinīgus vārdus: “2020. gada skaistā vasaras izskaņas dienā esam ciemos jūsu mājīgajā bibliotēkā! Patiess saviļņojums par jūsu izaugsmi, attīstību, mājīgumu, laipnību un mīlestību uz savu darbu. Īpašs paldies par uzņemšanu mūsu bijušajām Limbažu kolēģēm, kuras tagad strādā Saulkrastos”.

Šī gada 23. septembrī Saulkrastos uz Novadpētniecības semināru sagaidīsim Pierīgas publisko bibliotēku bibliotekārus. Šajā dienā bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta!

Seminārs Pierīgas novadu bibliotēku speciālistiem

Attēlā: Pierīgas novadu bibliotēku vadītāji un speciālisti

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas viesošanās jaunajā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Ļoti skaista, mūsdienīga un moderna vieta, kur smelties gudrības. Ēkā apskatāma iztāde ar nosaukumu “13 LU fakultāšu krēsli”, kas atspoguļo krēslu kā zināšanu simbolu ar savu jomu un virzienu. Krēsls ir stabils, tas stingri stāv uz kājām un nodrošina pamatu.

Paldies Salaspils novada bibliotēkai par organizēto semināru.

Foto galerija par Latvijas Universitātes Zinātņu māju – Ilze Dzintare

Profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas novadu

Attēlā: Pierīgas publisko bibliotēku darbinieki pie J.Čakstes dzimtas mājām “Aučos”

Reizi gadā, augusta izskaņā, Pierīgas publisko bibliotēku darbinieki tradicionāli dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad viesojāmies Jelgavas un Ozolnieku novados, apmeklējām 3 bibliotēkas : Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka , Ānes bibliotēka , Jelgavas pilsētas bibliotēka. Programmu papildināja arī muzeju apmeklējumi: Latvijas Valsts Pirmā Prezidenta Jāņa Čakstes Dzimtas Mājas “Auči” (atjaunotajā kalpu mājā 2018.gadā atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā formātā vēsta par Latvijas Valsts pirmā prezidenta un viņa dzimtas likteņiem Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā) un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.

Teksts un foto: Salaspils novada bibliotēka

Citādais Bavārijas bibliotēkās

Attēlā: Štutgartes pilsētas bibliotēka (Stadtbibliothek Stuttgart)

Jūlija sākumā kopā ar kolēģēm no visas Latvijas devāmies pieredzes apmaiņas braucienā, šoreiz uz Bavāriju. Iepazinām 7 (Marktheidenfeldas pilsētas bibliotēka, Vircburgas Universitātes bibliotēka un reto grāmatu un rokrakstu izstāde, Štutgartes pilsētas bibliotēka, Bīberahas pilsētas bibliotēka, Bavārijas Valsts bibliotēka) – gan publisko, gan augstskolu – bibliotēku darbību Vācijas lielākajās pilsētās Vircburgā, Štutgartē, Bīberahā, Rotenburgā un Minhenē. Turpināt lasīt “Citādais Bavārijas bibliotēkās”

Saulkrastu novada bibliotekāri Igaunijā

Attēlā: Pērnavas Centrālā bibliotēka

Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku darbinieki sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku augusta izskaņā devās profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju. Šoreiz pirmā pietura bija Pērnavas Centrālā bibliotēka, kur kolēģus sagaidīja bibliotēkas vadība un bibliotekāri. Bibliotēka ir iespaidīga ar savu arhitektonisko veidolu vien. Tā ir viena no modernākajām un lielākajām Igaunijas publiskajām bibliotēkām – Arhitektūras Gada balvas kandidāte (2008). Visus priecēja skaistā ēka, kas celta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, turpat 5 miljoniem eiro. Tajā strādā 35 bibliotekāri un 10 tehniskie darbinieki. Lai arī ēka nodota ekspluatācijā pirms vairākiem gadiem, tā joprojām tiek papildināta ar jauniem resursiem. Bibliotēka ir ļoti funkcionāla, daudz domāts par lasītāju ērtībām. Turpināt lasīt “Saulkrastu novada bibliotekāri Igaunijā”