Salaspils novada bibliotēkas čaklākie lasītāji viesojās Saulkrastos

21. aprīlī Salaspils novada bibliotēka organizēja ekskursiju saviem čaklākajiem lasītājiem. Viens no pieturas punktiem bija pie mums Saulkrastos – pie Baltās kāpas, kur tos sagaidīja Saulkrastu novada bibliotēkas saviļnojošo faktu gids jeb bibliotēku informācijas speciāliste Liene Poriete.🎬Vai zināt, kurā mākslas filmā ir uzņemti skati Baltajā kāpā ar Viju Artmani un Valdemāru Zandbergu 1956. gadā?🌅Ekskursijas laikā dalībniekiem bija iespēja uzzināt atbildi uz šo jautājumu, kā arī citus interesantus faktus par Balto kāpu un Saulkrastiem, sākot ar Saulkrastu vārda tapšanu, beidzot ar Saulkrastu novada un pilsētas aktualitātēm šodien. Liels prieks, ka ekskursijas dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā, kā arī dalījās ar savu pieredzi, kas iegūta, apmeklējot Saulkrastus iepriekš. ☀️Paldies Salaspils novada bibliotēka, tās lasītavas vadītājai Marutai Birzniecei un zinātkārajiem, aktīvajiem čaklākajiem lasītājiem par saulaino kopā būšanu!Uz tikšanos Saulkrastu novada bibliotēkā!

Bibliotekāru saiets Saulkrastos

Attēlā: Limbažu un Alojas novadu bibliotekāru viesošanās Saulkrastos kopā ar Saulkrastu novada bibliotēkas vaditāju pie Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzeja
Foto: Kristīne Saukuma

27. augustā Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās
Limbažu un Alojas novadu 32 bibliotekāri, lai smeltos
pieredzi un zināšanas bibliotekārajā darbā.

Seminārā Saulkrastos ar kolēģiem pārrunājām visdažādākos bibliotekārā darba virzienus. Tie ir samērā skaidri, jo grāmatas, lasītāji un bibliotekāri būs vienmēr. Un arī šodien sabiedrībai vajadzīgas jaunas zināšanas, aktuāla informācija, patīkama sociālā vide, kurā to iegūt, kur uzkavēties, lasīt grāmatas un preses izdevumus vai darboties internetā.
Turklāt bibliotēkas atvērtas jebkura vecuma un sociālās grupas cilvēkiem.

Saietā vēlreiz aktualizējās jautājums par telpām, to pieejamības nodrošināšanu, veicot nepieciešamos ēkas uzlabojumus. Saulkrastu novada bibliotēka atrodas nama otrajā stāvā. Ikdienā lifts būtu nepieciešams tiem, kuriem grūti pārvietoties, arī vecākiem ļaudīm un jaunajām māmiņām ar mazuļiem. Tāpat aktuāls ir jautājums par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, kas ienesīs dažādas pārmaiņas arī bibliotēku nozarē. Bibliotekāriem svarīgi saprast, kā tālāk strādāt un kalpot sabiedrībai, cik daudz attīstīt bibliotēku kā sociālu instrumentu daudzām sabiedrības vajadzībām, piemēram, jautājumos, kas skar mūžizglītību, bezdarbu, uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes.

Saieta laikā bibliotekāri viesojās Jauniešu mājā, kur jaunieši kopā ar darbiniekiem tiekas, domā un ģenerē idejas, mācās rakstīt un īstenot projektus, organizē dažāda veida pasākumus. Bibliotekārus laipni sagaidīja arī Reiņa Kaudzītes Saulkrastu muzejā, kur notiek literāri muzikāli vakari. Vēsturiskajā namiņā ar mums kopā bija brīnišķīgā gide Ilva. Bibliotekāri apmekēja arī Saulkrastu tūrisma centru, Saules laukumu un Balto kāpu.

Saieta noslēgumā no kolēģēm saņēmām atzinīgus vārdus: “2020. gada skaistā vasaras izskaņas dienā esam ciemos jūsu mājīgajā bibliotēkā! Patiess saviļņojums par jūsu izaugsmi, attīstību, mājīgumu, laipnību un mīlestību uz savu darbu. Īpašs paldies par uzņemšanu mūsu bijušajām Limbažu kolēģēm, kuras tagad strādā Saulkrastos”.

Šī gada 23. septembrī Saulkrastos uz Novadpētniecības semināru sagaidīsim Pierīgas publisko bibliotēku bibliotekārus. Šajā dienā bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta!

Seminārs Pierīgas novadu bibliotēku speciālistiem

Attēlā: Pierīgas novadu bibliotēku vadītāji un speciālisti

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas viesošanās jaunajā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Ļoti skaista, mūsdienīga un moderna vieta, kur smelties gudrības. Ēkā apskatāma iztāde ar nosaukumu “13 LU fakultāšu krēsli”, kas atspoguļo krēslu kā zināšanu simbolu ar savu jomu un virzienu. Krēsls ir stabils, tas stingri stāv uz kājām un nodrošina pamatu.

Paldies Salaspils novada bibliotēkai par organizēto semināru.

Foto galerija par Latvijas Universitātes Zinātņu māju – Ilze Dzintare