Pieaug “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” popularitāte un tai piepulcējas “Apgāds Mansards”

Virtuālā “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv, kopš darbības uzsākšanas šī gada sākumā, ir sasniegusi gandrīz 4000 lasītāju skaitu, kas atbilst vidēja Latvijas reģiona galvenās bibliotēkas lasītāju skaitam. Šobrīd 3td bibliotēkā pieejamas vairāk nekā 200 e-grāmatas, kuras kopskaitā lasītas gandrīz 8000 reižu, pāršķirot vairāk nekā 2 miljonus elektronisko lappušu. Turklāt jūlija sākumā “3td e-GRĀMATU bibliotēka” noslēdza sadarbības līgumu arī ar izdevniecību “Apgāds Mansards”.

KĀ LASĪT E-GRĀMATAS? Saulkrastu novada bibliotēkā saņem lietotājvārdu un paroli.

Avots: Kultūras informācijas sistēmu centrs

Jauns pakalpojums “3td E-GRĀMATU bibliotēka”

No šī gada visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītājiem piedāvā jaunu, inovatīvu pakalpojumu – 3td e-grāmatu bibliotēka vietnē 3td.

KĀ LASĪT E-GRĀMATAS?

E-grāmatu lasīšanai ir noteikti šādi ierobežojumi:
1. Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
2. Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai.
3. Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā 2 e-grāmatas.
4. Lasītājs nevar saņemt vairāk kā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).
SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas!