“Saulkrastu Domes Ziņas” jūlija numurs

“Saulkrastu Domes Ziņas” drukātās avīzes jūlija numurs pieejams Saulkrastu novada bibliotēkas lasītavā un abonementā.

Informatīvajā izdevumā lasiet:
– Noslēdzies VKKF atbalstīts projekts „Lasītava krustojumā. 2. kārta”;
– Bibliotēkas aptaujas kopsavilkums: kultūras pasākumi ir nepieciešami un nozīmīgi;
– Izstādes un aktualitātes bibliotēkā.

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.

Bibliotēka papildina krājumu ar laikrakstu “Auseklis”

Lai arī šodien iespējas iegūt informāciju ir lielas – TV, radio, interneta portāli, datubāzes – cilvēki joprojām izmanto papīra formāta lasāmvielu. Arī dažādās lasītāju informacionālās vajadzības ļauj skaidrāk apjaust konkrētu informācijas resursu nepieciešamību bibliotēkā, tāpēc Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem arī Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikrakstu “Auseklis”. Tas pieejams bibliotēkas lasītavā. Avīze tiek izdota trīs reizes nedēļā – otrdienās, trešdienās un piektdienās.

www.auseklis.lv