Bibliotēka papildina krājumu ar laikrakstu “Auseklis”

Lai arī šodien iespējas iegūt informāciju ir lielas – TV, radio, interneta portāli, datubāzes – cilvēki joprojām izmanto papīra formāta lasāmvielu. Arī dažādās lasītāju informacionālās vajadzības ļauj skaidrāk apjaust konkrētu informācijas resursu nepieciešamību bibliotēkā, tāpēc Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem arī Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikrakstu “Auseklis”. Tas pieejams bibliotēkas lasītavā. Avīze tiek izdota trīs reizes nedēļā – otrdienās, trešdienās un piektdienās.

www.auseklis.lv