Cenu aptauja 2019

2019/ Cenu aptaujas

Paziņojuma datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, laiks Pielikumi, Piezīmes
01.04.2019. Par mēbeļu izgatavošanu un piegādi Saulkrastu novada bibliotēkai līdz 10.04.2019. plkst.11.00 UZAICINĀJUMS

10.04.2019. cenu aptauja pārtraukta – pasūtītājs veiks izmaiņas tehniskajā specifikācijā.