Profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas novadu

Attēlā: Pierīgas publisko bibliotēku darbinieki pie J.Čakstes dzimtas mājām “Aučos”

Reizi gadā, augusta izskaņā, Pierīgas publisko bibliotēku darbinieki tradicionāli dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad viesojāmies Jelgavas un Ozolnieku novados, apmeklējām 3 bibliotēkas : Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka , Ānes bibliotēka , Jelgavas pilsētas bibliotēka. Programmu papildināja arī muzeju apmeklējumi: Latvijas Valsts Pirmā Prezidenta Jāņa Čakstes Dzimtas Mājas “Auči” (atjaunotajā kalpu mājā 2018.gadā atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā formātā vēsta par Latvijas Valsts pirmā prezidenta un viņa dzimtas likteņiem Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā) un Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.

Teksts un foto: Salaspils novada bibliotēka