Tavs viedoklis ir svarīgs!

Latvijas publisko bibliotēku lasītāju aptauja!
Lai uzlabotu bibliotēkas sistēmas darbību un sniegtu tās lasītājiem pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, lūdzam atbildēt uz 7 jautājumiem.
Aptaujas aizpildīšana neaizņems vairāk par 10 minūtēm.