Noslēdzies projekts “Mūsu mazā bibliotēka”

19. martā Saulkrastu novada bibliotēku apmeklēja Saulkrastu PII “Rūķītis” grupas “Spārīte” audzēkņi un citi interesenti. Viņi ceļu uz bibliotēku šogad mērojuši vairākas reizes – 5., 12., 26. februārī un 5., 12., 19. martā, lai kopā ar bibliotēku informācijas speciālisti Guntru Kleinšmiti iepazītu bibliotēku un grāmatu brīnumaino pasauli.
Piedaloties pasākumos, katrs projekta dalībnieks saņēma dāvanu – darba burtnīcu ar uzdevumiem, kurās patlaban jau tapuši pirmie ieraksti un izpildīti uzdevumi par kopā izlasītajām grāmatām, tādām kā “Nenotikušais atklājums”, “Vista vai ola?”, “Lūdzu, apskauj mani”, “Sniegbaltais un ogļmelnais”, “Uzvāri man pasaciņu!”, “Brīnumu gredzens”. Tās ir grāmatas, kuras pirmsskolas bērni Saulkrastu novada bibliotēkā iepazina izdevniecības “Liels un mazs” programmā “Mūsu mazā bibliotēka”.
Saulkrastu novada bibliotēkas aktīvais darbs lasītveicināšanas programmās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Grāmatu starts”, “Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” un “Mūsu mazā bibliotēka” sekmē to, ka grāmatas tiek lasītas vairāk.
Lasītveicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka” ir paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem un vienlaikus noris sešās valstīs. Projektā no katras iekļauts pa bilžu grāmatai no Eiropas mazajām valodām (latviešu, igauņu, poļu, slovēņu) un dažādas radošās aktivitātes, kas veicina lasītprieku. Programmā iesaistījušās 200 Latvijas skolas, bibliotēkas un pirmsskolas izglītības iestādes.