Bibliotēkā mācies spēlējoties!

Par pašvaldības līdzekļiem bibliotēkā iegādāti jauni neformālie mācību līdzekļi – spēles: “Mēmais šovs”, “Riču raču, “Twister”, “Latviešu tautas sakāmvārdu spēle ABRA”, “Mistakos”, “Kuģu kauja”, “Saderēsim” un “5 sekundes”. Lielāko jautrību bērniem sagādā kustību spēle “TWISTER”