Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks”

Saulkrastu novada bibliotēka piedalās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā. Esam izcēluši sava novada lielāko vērtību – cilvēku, kurš ar savu dzīvi un darbību ir sniedzis ieguldījumu novada un līdz ar to arī Latvijas valsts attīstībā.

Jānis Seregins (dz. 1959. gada 11. novembrī) – Saulkrastu patriots un iedzimtais, kurš ar aizrautību un degsmi darbojies Saulkrastu novada kultūras attīstībā un vēstures mantojuma saglabāšanā. Bijis pirmais Saulkrastu priekšsēdētājs pēc neatkarības atjaunošanas (1990 – 1997). „Mantojumā no iepriekšējās vadības saņēmu tukšu rakstāmgaldu, tipiski sociālistisko budžetu, autoritāras pārvaldes modeļa izpildkomitejas ierēdņu struktūru, kā arī pilnīgi centralizētu, galēji nolaistu komunālo saimniecību. Bija jāsāk pašam mācīties, cilvēkos jālauž vecais domāšanas veids” (Saulkrastu Avīze, 1994, Nr.5, 11.lpp.). Par savu veikumu un nozīmīgo ieguldījumu sava novada izaugsmē un tā atpazīstamības stiprināšanā 2010. gadā saņēmis Saulkrastu Lielo balvu.

Radošums un jaunu ceļu meklējumi caurstrāvo arī vaļaspriekus, kas pārvērtušies par nopietnu pētījumu lauku un profesionāla līmeņa nodarbošanos – jau vairāk kā 35 gadus Jānis Seregins kolekcionē visu, kas saistīts ar velosipēdu rūpniecību, riteņbraukšanu un velosportu Latvijā, ir izveidots vienīgais velosipēdu muzejs Latvijā, kurš atrodas, protams, Saulkrastos. Tā kolekcijā ietilpst interesantākie un savam laika posmam raksturīgākie velosipēdu modeļi – to skaitā gan 1886. gadā Emīla Matīsa darbnīcā Liepājā izgatavotais augstrats, gan 1940. gadā VEF sporta lidmašīnu darbnīcā vienā eksemplārā izgatavotais koka divritenis, kuru konstruējis Kārlis Irbītis. Velosipēdu muzejs kļuvis par Saulkrastu vizītkarti un iekārojamu tūrisma galamērķi, pateicoties Jāņa Seregina un viņa dēla Gunta nerimstošajai kaislībai restaurēt kultūrvēsturisko mantojumu, lai atgrieztu tā vērtību un radītu prieku ikkatra saulkrastieša un pilsētas viesa sirdī. Arī darba dzīve saistīta ar tehniskiem izaicinājumiem – no 1997. gada Jānis Seregins strādā Moller Auto Rīga kā jauno automobiļu tirdzniecības konsultants.
Tandēmā ar Edvīnu Liepiņu uzrakstīta apjomīgākā un visaptverošākā velosipēdu vēsturei veltītā grāmata „No Leitnera līdz Ērenpreisam. Velosipēdu rūpniecība Latvijā 100 gados” (2009).