Novadnieku enciklopēdija

Novadnieku enciklopēdija ir Saulkrastu novada bibliotēkas veidots informācijas resurss, kura mērķis ir iepazīstināt ar ļaudīm, kuri dzimuši vai darbojušies Saulkrastu novadā un kļuvuši plašāk pazīstami Latvijā vai pasaulē. Darba procesā tiek atklāti arvien jauni novadnieki. Patlaban elektroniskajā enciklopēdijā apkopoti 5 ievērojamu cilvēku vārdi. Darbs turpinās.

Aunings Kārlis Roberts (1834–1914)
Latviešu mitoloģijas pētnieks, tulkotājs K.R.Auniņš (vācu: Karl Robert Auning) dzimis 1834.gada 18.jūnijā Bīriņu pagasta Pēterupē. Mācītājs no 1868.gada līdz 1875.gadam aktīvi darbojas latviešu literārā (draugu) biedrībā. 1914.gada 5. maija rītā turpat 80 gadu vecumā K.R.Auniņš izbeidz šīs zemes gaitas. Apbedīts tiek Cesvaines mācītāju kapos.
Skatīt vairāk

Balodis Jānis (1881–1965)
Ģenerālis J.Balodis dzimis 1981.gada 20.februārī Valkas apriņķa Trikātā. J.Balodis ar E.Balodes kundzi no 1959.gada līdz 1965.gadam vasaras pavada Saulkrastos. Pie Baložiem biežs viesis Saulkrastos ir bijušais Ārlietu ministrs Munters ar kundzi. J.Balodis mirst 1965.gada 8.augustā Saulkrastos un viņu apglabā II Meža kapos.
Skatīt vairāk

Cīrulis Emīls (1883-1968)
Rakstnieks E.Cīrulis dzimis 1883.gada 7.decembrī toreizējā Rīgas apriņķa Ikšķiles pagasta Berkaves „Pinkās”. Kara laikā dzīve aizrit Skultē, vēlāk Pabažu skolā (tā vairs nav Saulkrastos, bet Sējā, kur dzīvo pie Pabažu ezera Emīla Cīruļa brāļa Zaķa mājās). Sarakstīji lugu „Saulkrastes skolotājas” jeb „Ziedu laiks”, kur darbība norit Saulkrastē.
Skatīt vairāk

Reisons Kārlis (1894-1981)
Arhitekts Kārlis Reisons dzimis latviešu jūras kapteiņa Sīmaņa Reisona un Minnas (dz.Zvaigzne) Reisones ģimenē 1984.gada 26.aprīlī Pabažos. Par nopelniem Lietuvai arhitekts tiek apbalvots ar IV šķiras Ģedimina ordeni un III šķiras Vitauta Dižā ordeni. Kārlis Reisons mirst 1981.gada 17.jūlijā un tiek apglabāts Adelaides kapos.
Skatīt vairāk

Sudārs Alfrēds (1906-1997)
Mācītājs A.Sudārs par Carnikavas, Pēterupes un Skultes draudžu mācītāju ievēlēts 1932.gada 12.aprīlī. Sarakstīja grāmatu „Carnikavas, Pēterupes un Skultes baznīcas un draudzes…” 1944. gadā viņš emigrēja un dzīvoja ASV. 1997. gada 1.jūnijā mirst savas māsas mājā Pabažos. Apglabāts Saulkrastu Pēterupes kapos.
Skatīt vairāk

Aicinām papildināt novadnieku enciklopēdiju!
Saites izveidotas un pārbaudītas 2021. gada 9. martā