Darbinieki

Pasākumu, izstāžu, radošo darbnīcu organizēšana:
Bibliotēku informācijas speciāliste Kristīne Saukuma
e-pasts: kristine.saukuma@saulkrasti.lv

Abonements – grāmatu izsniegšana uz mājām:
Bibliotēku informācijas speciāliste Aina Gribnere
e-pasts: aina.gribnere@saulkrasti.lv

Lasītava:
Bibliotēku informācijas speciāliste Inese Einika
e-pasts: inese.einika@saulkrasti.lv

 

Interneta zāle:
Bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele
e-pasts: rita.lavendele@saulkrasti.lv

Bērnu apkalpošanas nodaļa:
Vecākā bibliotekāre Guntra Kleinšmite
e-pasts: guntra.kleinsmite@saulkrasti.lv