Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darba laikiem

Esam apkopojoši aptaujas rezultātus par Saulkrastu novada bibliotēkas un filiāļu „Pabaži” un „Sēja” apmeklētāju apmierinātību ar bibliotēku darbalaikiem.

Lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēkas darbalaiku, kā arī aicinātu sniegt ierosinājumus, ja nepieciešams kaut ko mainīt, Saulkrastu novada bibliotēka no šī gada 15. janvāra līdz 15. martam rīkoja bibliotēkas apmeklētāju aptauju. Aptaujas anketas bija iespēja aizpildīt gan bibliotēkā uz vietas, gan elektroniski – internetā. Aptauja tika rīkota arī filiālēs „Sēja” un „Pabaži”.

Turpināt lasīt “Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darba laikiem”

Turpinās aptauja par Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiku

Paldies visiem, kuri jau ir piedalījušies bibliotēkas veidotajā aptaujā. Tā kā atsaucība anketas aizpildīšanā ir plaša, esam nolēmuši aptaujas termiņu pagarināt vēl uz mēnesi līdz 15. martam. Bibliotēkas apmeklētājiem, kuri to vēl nav paspējuši izdarīt, lūdzam veltīt 2 min. laika, lai atbildētu uz pāris jautājumiem par Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiku pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai.

APTAUJA