Bibliotēkas aptaujas par darba kvalitāti rezultāti

2022.gada 3. decembra līdz 26. decembrim tika veikta otra aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot bibliotēkas lietotāju apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem un tajā piedalījās 87 respondenti. Viens no būtiskajiem jautājumiem anketā bija jautājums par to, vai respondenti Saulkrastu novada bibliotēku ieteiktu saviem draugiem vai kolēģiem?

Pēc veiktā novērtējuma ir secināms, ka lielākais skaits respondentu ieteiktu Saulkrastu novada bibliotēku saviem draugiem un kolēģiem ar maksimālām 10 ballēm, tas nozīmē, ka 87% respondentu ir bibliotēkas lietotāji, kuri ir ļoti lojāli un apmierināti ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 6 novērtēja ar 8 ballēm, bet mazākais skaits respondentu (4 jeb 5%) novērtēja bibliotēku ar 7 ballēm, tomēr arī vērtējums 7 un 8 tiek uzskatīts kā labs, jo mērot pakopojuma kvalitāti izmantojot F. F. Reinhelda piedāvāto Net Promoter Score (NPS) jeb uzņēmuma rekomendēšanas indeksa noteikšanas metodi, tad NPS koeficients ir 100, kas ir interpretējams kā Svētais Grāls un reti sasniedzams, tomēr jāņem vērā ka rezultāts balstās uz cilvēka subjektīvi emocionālo konkrētā brīža sajūtu.
Respondenti tika aicināti novērtēt dažādus bibliotēkas pakalpojumus. Pēc aptaujas rezultātiem secināms, ka Saulkrastu novada bibliotēkas pamata un papildpakalpojumi pakalpojumi ir novērtēti labi, visi vidējie vērtējumi ir augstāki par 4 ballēm no 5 maksimāli iespējamām.

Viens no pēdējiem anketas jautājumiem bija par to, kā kopumā respondenti vērtē Saulkrastu novada bibliotēku salīdzinājumā ar cerībām pirms vizītes\pakalpojuma izmantošanas. Lielākā daļa respondentu savu pieredzi Saulkrastu novada bibliotēkā novērtē kā krietni labāku nekā cerēts (56%), 25% novērtē gruži kā cerēts, 14% novērtē pieredzi nedaudz labāk nekā cerēts, bet 5% respondentu nezināja, ko gaidīt, tāpēc nevar novērtēt savu pieredzi.
Kopumā aptaujas rezultāti liecina, ka Saulkrastu novada bibliotēkas apmeklētāji ir apmierināti ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem.