Saulkrastu novadā noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma ,,Grāmatu starts”

,,Grāmatu starts” Saulkrastu novadā šogad tika īstenots trijās bibliotēkās: Saulkrastu novada bibliotēkā, Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē ,,Sēja” un Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē ,,Pabaži”.

Liels prieks, ka ,,Mazo pūčulēnu skolu” absolvējuši 94 dalībnieki! Saulkrastu novada bibliotēkā nodarbības apmeklēja Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupas “Skudriņa”, “Mārīte” un “Tince” audzēkņi, pedagogi, vecāki un bērni ar vecākiem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Šogad notika desmit pasākumi, kuros piedalījās 55 dalībnieki. Nodarbības bija sadalītas pa tēmām: ,,Iepazīsti bibliotēku’’, ,,Mana mīļākā grāmata’’, ,,Apgūto zināšanu atkārtošana un izlaidums’’. Savukārt grupiņā, kurā piedalījās arī ukraiņu bērni , papildus vēl tika novadīta nodarbība ,,Grāmatu pasaule’’. Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē “Sēja” “Mazo pūčulēnu skola” pasākumi notika 27. aprīlī un 19. maijā. Pirmajā nodarbībā bērni iepazinās ar bibliotēku: kā izsniedzu grāmatas, kā tās noskenēt u.c. Pasākuma otrajā daļā bērni klausījās stāstiņu par pūcītēm un dzejoli par grāmatām. Savukārt otrajā nodarbībā tika atkārtotas pirmajā nodarbībā iegūtās zināšanas par bibliotēku. Bērni spēlēja divas spēles- ,,Uzmini, ko pamanīju!” un ,, Patausti un uzmini!” ( kastē tika salikti dažādi nelieli priekšmeti un bērniem ar aizsietām acīm, aptaustot priekšmetu, bija jāuzmin ko viņi no kastes izvilkuši). Kopā tika lasīta pasaciņu par cūciņu Peppu, kas dodas uz bibliotēku. Noslēgumā bērni saņēma pūčulēnu dāvanu somiņas. 19. maija rītā notika “Mazo pūčulēnu skolas” nodarbība Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē “Pabaži”. Uz nodarbību ieradās mazie pūčulēni no PII “Bitīte” filiāles Pabažos. Nodarbībā tika lasīts fragments no A. Oņihimovskas “Klimpas kungs un burinieks” grāmatas, pārrunāts R. Boniljas “Kaimiņi” grāmatas stāsts par kādu apkaimi. Bērniem ļoti patika kopā apskatīt ilustrācijas un atbildēt uz jautājumiem no “Aizraujošā bērnu enciklopēdija” grāmatām. Nodarbības turpinājumā bērni guva priekšstatu par grāmatu dažādību- vislielākā, smagākā, mazākā un vecākā. Bērniem tika piedāvāts izkrāsot pūces attēlus. Daži bērni izpaudās ļoti radoši, jo piezīmēja koka zaru. Nodarbību beidzot katrs saņēma dāvanu komplektiņu – krāsainu mugursomu, bilžu grāmatu bērniem, mīļlietiņu un noderīgu materiālu vecākiem par lasīšanu.

Foto no pasākumiem filiālēs ,,Sēja’’ un ,,Pabaži’’.