Viktorīnas ,,Zini, mini vai uzzini!’’ uzvērātāji

Gada nogalē parasti atskatāmies uz padarīto aizvadītajā gadā, izvertējam, kas labs ņemams līdzi jaunajā, kas atstājams vecajā gadā. Saulkrastu novada bibliotēkas apmeklētājiem gadu mijā bija iespēja atsaukt atmiņā notikumus un aktualitātes Saulkrstos tālākā pagātnē, jo izvērtēšanai tika nodoti ,,Saulkrastu Avīzes’’ decembra numuros atspoguļotie notikumi no 1994.-2012.gadam. Visi, kas vēlējās, varēja piedalīties viktorīnā ,,Zini, mini vai uzzini!’’, aizpildot anketu. Palīdzība un iespēja sameklēt pareizo atbildi bija novadpētniecības mapēs, kurās sakrāti visi ,,Saulkrastu Avīzes’’(iznāca no 1993.-2012.gadam) numuri. Šos materiālus ikviens var saņemt apskatei arī turpmāk.

🥳Paldies visiem, kas piedalījās šajā aktivitātē! Vislabāk, sniedzot atbildes, veicās skolniecēm Sintijai Štrodahai, Laumai Cielēnai un Sofiai Sonorai Celmai. Priecājamies kopā ar uzvarētājām un vēlam veiksmi arī citās viktorīnās un konkursos!