Saulkrastu novada bibliotēkā datorapmācības senioriem

🌐 “Internets varētu būt pozitīvs solis ceļā uz izglītību, organizāciju uz līdzdalību jēgpilnā sabiedrībā” /Noams Čomskis/

🧑‍🎓💻Ar šādu moto tika aizvadīta digitālo prasmju pilnveides programma senioriem “Viena klikšķa attālumā”. Programmā apgūto prasmju amplitūda sniedzās no e-pasta izveidošanas līdz pat pieteikumam energoresursu pabalstam, izmantojot e-portālu.lv. Liels prieks, ka mācību procesā dalībnieki aktīvi līdzdarbojās un palīdzēja viens otram, tādējādi izveidojās saliedēta un zinātkāra mācību grupa.

💡💻Kopējās sinerģijas rezultātā, tika nonākts līdz secinājumam, ka digitālo prasmju apgūšanas ceļš, tāpat kā tehnoloģiju attīstība, nekad nebeidzas. Tālab esam priecīgi paziņot, ka turpmāk senioriem būs iespēja pilnveidot savas digitālās prasmes regulāri – katru pirmdienu, plkst. 10.00, sniegsim iespēju apgūt vai pilnveidot savas datorprasmes un sniegsim palīdzību ikdienas lietu sakārtošanai elektroniskajā vidē.

👏Paldies par aizrautīgu un aktīvu līdzdarbošanos apmācībās Mārai Cimdiņai, Irēnai Čeksterei, Dainuvītei Jankelovičai, Guntaram Navram, Ligitai Priedītei, Ingrīdai Reibacei, Baibai Krumuldai, Olgai Rozenbergai, Zentai Orei un Dainai Beinarei.