Jautājumi un atbildes par Saulkrastu novada bibliotēkas novadpētniecības darbu

Attēlā: Ex libris Saulkrastu biblioteka / māksl. Pēteris Ringolds Smagiņš.

Novadpētniecība skaidrojama kā vietējās apkaimes izpēte, ko ierasti veic attiecīgā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji un entuziasti. Saulkrastu novada bibliotēkā novadpētniecība ir neatņemama darba sastāvdaļa, kas tiek veikta daudzu, jo daudzu gadu garumā. Pēdējā pusgada laikā esam strādājuši pie visiem krājumā esošajiem materiāliem tos kārtojot, sistematizējot un digitalizējot iespēju robežās. Kā rāda bibliotēkas mājaslapas resursu statistikas dati, novadpētniecība ir skatītākā tēma, tādēļ piedāvājam iepazīties ar aktuālākajiem jautājumiem un atbildēm par novadpētniecību un pieejamiem materiāliem bibliotēkā.

1. Kāpēc nepieciešama novadpētniecība?

Novadpētniecības krājumā glabājas vēsturiskas laika liecības par novadam svarīgiem notikumiem, kas var noderēt gan skolēniem un studentiem dažādiem pētnieciskajiem darbiem, kā arī pedagogiem, vēstures pētniekiem un citiem entuziastiem. Novadpētniecība ir saistīta ne tikai ar vēstures izpēti, bet arī mūsdienu notikumu atspoguļošanu nākamajām paaudzēm.

2. Kāds ir bibliotēkas novadpētniecības darba pamatvirziens?

Bibliotēkai ir svarīgi maksimāli pilnīgi veidot, organizēt un saglabāt novadpētniecības krājumu. Bibliotēka nodrošina piekļuvi krājumā esošajiem novadpētniecības materiāliem, tos regulāri papildinot ar jauniem ierakstiem.

3. Cik lielu laika periodu aptver Saulkrastu novada bibliotēkā pieejamie novadpētniecības materiāli?

Krājumā esošie materiāli ir datēdi sākot ar 1863. gadu līdz 2020. gadam. Pieejamie materiāli ir sakārtoti tematiski 53 mapēs.

4. Kāda informācija par novadpētniecību bibliotēkā ir pieejama?

Materiāli aptver plašu tematisko klāstu – kā radies pats Saulkrastu vārds, vēsturiskie notikumi novadā, apskates objekti un muzeji, personības un novadnieki, pašvaldību iestādes, uzņēmējdarbība, pašdarbību kolektīvi un nevalstiskās organizācijas, laikraksti, kultūras un sporta pasākumi u.c.

5. Kas ietilpst novadpētniecības materiālu krājumā?

Krājumā var atrast materiālus par novadu no dažādiem preses izdevumiem valstī, paša novada preses izdevumus, materiālus mašīndrukā, rokrakstus un fotogrāfijas. Šobrīd tiek strādāts pie tēmas “Saulkrasti folklorā”, kurā varēs apskatīt grāmatās publicēto informāciju par novadu un Saulkrastu vārdu.

6. Kā apskatīt sev interesējošos materiālus par novadpētniecību?

Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā ir ievadīta informācija par visām pieejamām mapēm bibliotēkā ar bibliogrāfisko aprakstu katrai mapei un satura rādītāju, kādu tēmu un materiālus tā ietver. Skatīt šeit.  Pašu mapi var apskatīt tikai bibliotēkā uz vietas.

7. Kurš var piedalīties bibliotēkas novadpētniecības krājuma veidošanā?

Šobrīd ar krājuma veidošanu aktīvi strādā paši bibliotēkas darbinieki, atlasot pieejamās publikācijas par novadu. Aicinam un iedrošinam ikvienu interesentu, kuram ir pieejamas kādas vēsturiskas liecības par novadu, iesaistīties novadpētniecībā un iespēju robežās materiālus nodot bibliotēkai glabāšanā novadpētniecības krājumā.

8. Kā notiek novadpētniecības krājuma veidošana?

Materiāli novadpētniecības krājuma papildināšanai tiek meklēti periodiskajos izdevumos, uzziņu literatūrā, dažādos elektroniskajos kopkatalogos, dažkārt pat muzejos un arhīvā. Informāciju par novadu var sniegt arī mutiskās liecības no pašiem novada iedzīvotājiem.

9. Kā tiek popularizēts novadpētniecības krājums bibliotēkā?

Bibliotēka regulāri veido novadpētniecības izstādes katru mēnesi aktualizējot kādu atsevišķu tēmu. Šobrīd interesentiem izstādes tiek piedāvātas digitālajā vidē iespēju robežās atbilstoši autortiesību prasībām.

10. Kas jau ir paveikts un kas tiek plānots novadpētniecības darba pilnveidošanā?

Pilnu rakstu “Vēstures atmiņu apcirkņus pārlūkojot” lasīt šeit.

Mater. sagat.
Saulkrastu novada bibliotēka