Mazajiem bērniem draudzīgi

Saulkrastu novada bibliotēkas “Mazo pūčulēnu skolas” pasākumā 24. septembrī pulcējās pirmsskolas vecuma bērni no pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”. Tas tiek darīts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības un pašvaldības palīdzību, lai veicinātu lasītprieku agrīnā vecumā. Bibliotēku informācijas speciālistes Guntras mudināti, jaunie lasītāji no grupiņas “Taurenītis” apskatīja bibliotēku, iepazinās ar vecumam atbilstošu piedāvājumu, krāsoja, zīmēja un spēlēja dažādas galda spēles.

Nākamā nodarbība 1. oktobrī plkst. 10:00 Saulkrastu novada bibliotēkā.

#mazopuculenuskola
#gramatustarts
Saulkrastu PII Rūķītis