Noslēdzies VKKF atbalstīts projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”

Noslēdzies Saulkrastu novada bibliotēkas realizētais projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF). Literatūras nozarē projektam tika piešķirti 1000 eiro bibliotēkas pasākumu organizēšanai, kas ietver literātu viesošanos. Projektu ar līdzfinansējumu atbalstīja Saulkrastu novada dome.

Projekta mērķis bija kopā ar grāmatu autoriem popularizēt latviešu oriģinālliteratūru bērniem un jauniešiem, piesaistot mērķauditorijas uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai, kā arī veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespieddarbiem. Organizējām lasīšanas veicināšanas pasākumus, veicinājām sabiedrības interesi par latviešu literatūru un dažādojām novada kultūrvidi.

No 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. maijam bibliotēkā tika organizēti 9 lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem un jauniešiem, kuru laikā viesojās literāti:

  • rakstniece Andra Manfelde – grāmatas “Sirds pasaka”, “Kurš no mums lidos?”, “Virsnieku sievas”, “Zemnīcas bērni”, “Mājās pārnāca basa”, Betona svētnīcas”;
  • dzejnieks, žurnālists, aktieris Toms Treibergs – grāmatas “Drudzis”, “Gaismas apstākļi”;
  • dzejniece Maija Laukmane – grāmatas “Putnu ceļi neapledo”, “Āboli bolās”, “Lietutiņš taisa jokus”, “Vējš apmet kūleni”, “Skolas soma nelabā omā”;
  • grāmatu autore Māra Cielēna, kura raksta dzejoļus, pasakas un stāstus bērniem – grāmatas “Manai Latvijai”, “Baltā pasaule”, “Mazliet siltuma, mazliet smaržas”, “Kaskabatim dzimšanas diena”, “Vasaras tumsiņa”;
  • grāmatas “Matīsa piedzīvojumi mežā” autors, biologs, TV raidījumu vadītājs, dabas pētnieks Māris Olte;
  • dzejniece, dramaturģe, rakstniece Māra Zālīte – grāmatas “Pieci pirksti”, “Paradīzes putni”, “Pilna Māras istabiņa”, “Tango un Tūtiņa ciemos”, “Rīt varbūt”;
  • dzejniece, publiciste, redaktore, bērnu grāmatu autore un izdevēja Inese Zandere – grāmatas “Lelles raduraksti”, “Zirgs”, “Lupatiņu rīts”, “Putna miegā”, “Sapnis par Ziemassvētkiem”;
  • rakstnieks Māris Rungulis – grāmatas “Pūce pūcējas visu nakti”, “Ilmārs un Laima”, “Nekrietnais Alfrēds”, “Mana mīļā učene”, “Lapsu kalniņa mīklas”, “Noklausīta saruna”;
  • dzejnieks un literatūrzinātnieks Kārlis Vērdiņš – grāmatas “Pieaugušie”, “Tētis”, “Mēs”, “Es”, “Burtiņu zupa”, “Ledlauži”.

2018./2019. mācību gadā rakstnieki tikās ar skolu jauniešiem, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņiem un novada iedzīvotājiem. Pasākumi Saulkrastu novada bibliotēkā pulcējuši 418 cilvēku lielu auditoriju – gan pieaugušos, gan bērnus no Saulkrastiem un kaimiņu novadiem. Literārās aktivitātes nodrošināja iespēju novada iedzīvotājiem tikties un diskutēt ar literātiem, iepazīt viņu daiļradi un personību, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tika popularizēta latviešu literatūra, izveidojot literatūru un viesus popularizējošas izstādes. Pilnveidota un dažādota kultūras dzīve un norises novadā.

Projekta īstenošanas laikā lielu atbalstu bibliotēkai sniedza Saulkrastu novada dome, Saulkrastu novada tūrisma informācijas centrs un Saulkrastu vidusskolas bibliotēkas bibliotekāre Ivonna Ungure.

Šogad projekts “Lasītava krustojumā. 3. kārta” tiks atkārtoti iesniegts VKKF 3. kultūras projektu konkursā, pieaicinot jaunus literātus.

Plašāka informācija par pasākumiem pieejama Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē  http://saulkrastubiblioteka.lv/ sadaļā “Rakstnieki bibliotēkā”.

Ilze Dzintare
Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja
Projekta vadītāja