Novadpētniecības mapes

Novadpētniecības mapes skatāmas uz vietas
Saulkrastu novada bibliotēkā

 1. Apvedceļš Saulkrastos
 2. Baznīcas (mācītāji)
 3. Bibliotēka
 4. Cilvēki no Saulkrastiem
 5. Daba, vide, Baltā kāpa Saulkrastos
 6. Džeza festivāls Saulkrastos
 7. Kino un teātris Saulkrastos
 8. Kori Anima un Bangotne
 9. Kultūras dzīve Saulkrastos
 10. Lietišķā māksla
 11. Literāti
 12. Mākslinieki
 13. Mūzika un mūziķi Saulkrastos
 14. Pasts Saulkrastos
 15. PII Rūķītis
 16. Saulkrastu autoosta
 17. Saulkrastu avīze- 1993.-2011. gadam
 18. Saulkrastu pašvaldība
 19. Saulkrastu uzņēmēji
 20. Saulkrastu vēsture
 21. Saulkrastu vidusskola
 22. Sports Saulkrastos
 23. Velosipēdu muzejs
 24. Vēsture
 25. Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola
 26. Zvejniekciema vidusskola

Jaunās grāmatas bibliotēkā

Pavisam nesen izdevniecība «Pētergailis» laidusi klajā rakstnieces Noras Ikstenas apkopotās Voldemāra Zariņa dzejas izlasi “Jāizdomā brīvība”. Grāmata pieejama lasītājiem Saulkrastu novada bibliotēkā.

V.Zariņš padomju laikā bija notiesāts uz septiņiem gadiem stingra režīma labošanas darbu nometnē Mordvijā kopā ar Bruno Javoišu un Lidiju Lasmani-Doroņinu.

Grāmata iznāk starp divām simtgadēm – paša autora un viņa mīļās Latvijas.

Pieejams darbs apkopējam

Saulkrastu novada bibliotēka
(reģ. nr. 90000068680)
aicina darbā
apkopēju uz noteiktu laiku
(no šī gada 10. septembra līdz 18. oktobrim)

Galvenie amata pienākumi:

– kopt katru darba dienu telpu grīdu;
– uzturēt kārtībā mēbeles, sadzīves tehnikas iekārtas;
– noslaucīt putekļus no mēbeļu un palodžu u.c. virsmām, grāmatu un dokumentu neaizņemtās vietās;
– regulāri ar speciālajām salvetēm notīrīt klientu datorus, monitorus un klaviatūras;
– iztukšot papīrgrozus;
– apliet un nodrošināt optimālu kopšanu telpaugiem, nepieciešamības gadījumā pārstādīt tos;
– piedalīties bibliotēkas Spodrības dienās un veikt citus norādītos darbus. Turpināt lasīt “Pieejams darbs apkopējam”

Esošās un iecerētās pārmaiņas

Plānojot pārmaiņas Saulkrastu novada bibliotēkas darbībā, šogad iegādātas jaunas mēbeles – grāmatu plaukti un datorgaldi, bērniem un jauniešiem piemēroti galdi un krēsliņi, lai viņi varētu piesēst un mierīgi, citu netraucēti, pakavēties pie grāmatu plauktiem. Bērnu apkalpošanas nodaļā patlaban izveidota kvalitatīva, komfortabla vide. Tā ir vieta, kur ne tikai palasīt bērnu grāmatas, bet arī sacensties spēlēs, parotaļāties. Mazajiem lasītājiem piemērotas mēbeles un rotaļlietas iegādātas ar Saulkrastu novada pašvaldības finansējumu.

Bibliotēkas lasītavā pieaugušajiem pieejams pārskatāms, neregulāras formas plaukts mākslas grāmatām un funkcionāli iekārtotas datorvietas.

Viss iegādātais ir nepieciešams bibliotēkas pamatfunkciju nodrošināšanai un attīstībai.

Plānojot nākamā gada budžetu, viena no prioritātēm būs pakāpeniska grāmatu plauktu nomaiņa abonementā, kā arī kapitālais remonts atsevišķās bibliotēkas telpās un elektroinstalāciju nomaiņa. Būtiska ir skolas bibliotēkas krātuves pārvietošana uz skolas telpām un bibliotēkas pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Bibliotēka papildina krājumu ar laikrakstu “Auseklis”

Lai arī šodien iespējas iegūt informāciju ir lielas – TV, radio, interneta portāli, datubāzes – cilvēki joprojām izmanto papīra formāta lasāmvielu. Arī dažādās lasītāju informacionālās vajadzības ļauj skaidrāk apjaust konkrētu informācijas resursu nepieciešamību bibliotēkā, tāpēc Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem arī Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikrakstu “Auseklis”. Tas pieejams bibliotēkas lasītavā. Avīze tiek izdota trīs reizes nedēļā – otrdienās, trešdienās un piektdienās.

www.auseklis.lv

Bibliotēkā saņemts Edgara Aizstrauta atmiņu krājums “Pirmā kilometrā”

Mazbērniem veltītie atmiņu pieraksti, kurus papildina autora zīmējumi, vēstī par piedzīvoto filtrācijas nometnē Vorkutā 1945.–1946. gadā. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi un pieminot paša E. Aizstrauta simto dzimšanas dienu, autora ģimene izlēmusi izdot atmiņu krājumu. Grāmata uzdāvināta Saulkrastu novada bibliotēkai un tā pieejama lasītājiem. Turpināt lasīt “Bibliotēkā saņemts Edgara Aizstrauta atmiņu krājums “Pirmā kilometrā””

Bibliotēkas dalība jaunā projektā

Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību “Liels un mazs” uzsāks jaunas radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem. Projekts ilgs līdz 2019. gada maijam un tiks īstenots sešās valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovēnija, Horvātijā). To atbalsta Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Projekta mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm. Būtiski bērniem parādīt, ka lasīšana var būt aizraujoša un vienojoša nodarbe, kas ir cieši saistīta ar citām radošām izpausmēm: teātri, zīmēšanu, rakstīšanu. Turpināt lasīt “Bibliotēkas dalība jaunā projektā”

Jaunieši izzina Jāņu tradīcijas un ticējumus

Līgo vakars un Jāņu diena, nenoliedzami, ir vieni no gada gaidītākajiem un skaistākajiem svētkiem. Jauniešu Māja – Saulkrasti darbinieki mudināja sanākt kopā bērnus un jauniešus, kas zina Jāņu tradīcijas, ticējumus un dziesmas, kā arī tos, kas to visu vēl grib iemācīties. Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāre Guntra dalījās savā pieredzē un pastāstīja par grāmatās, žurnālos rakstīto, par īstenām latviešu tradīcijām, zāļu vainagu pīšanu, sadziedāšanos un lēkšanu pār ugunskuru.

Jaunie interneta resursi par latviešu valodu pieejami ikvienam

“Latviešu valodas rokasgrāmata” (http://valodasrokasgramata.lv/) ir enciklopēdiska rakstura darbs un informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, kurā apkopoti un izklāstīti galvenie jautājumi 26 valodniecības nozarēs un apakšnozarēs (kopā vairāk nekā 1500 šķirkļu jeb satura vienību). Turpināt lasīt “Jaunie interneta resursi par latviešu valodu pieejami ikvienam”