Bibliotēka iepērk jaunas grāmatas angļu valodā

Lai arī grāmatas angļu valodā vieglāk pieejamas egrāmatu formātā, bērni un jaunieši aizvien biežāk par tām jautā bibliotēkā. Tā kā pieprasījums ir liels, turklāt lasīšana svešvalodā uzlabo valodas prasmes, esam nolēmuši iepirkt vairākus desmitus grāmatu (daiļliteratūru) gan bērniem, gan pieaugušajiem. Būs pieejamas visa Harija Potera sērija un arī fantastiskās būtnes, Hobits, Garkājtētiņš u.c. Protams, vēl mazliet būs jāpagaida, jo bibliotekāriem dati par grāmatām jāievada sistēmā. Līdzko tas būs izdarīts, tā grāmatas būs pieejamas lasītājiem. Dosim ziņu!

Kultūrkapitāla fonds atbalsta bibliotēkas ieceres

Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) noslēdzies 3. kultūras projektu konkurss, kurā atbalstu guvis arī Saulkrastu novada bibliotēkas iesniegtais projekts “Lasītava krustojumā. 2. kārta”. Literatūras nozarē projektam piešķirti 1000 eiro bibliotēkas pasākumu organizēšanai, kas ietver literātu viesošanos. Projektu ar līdzfinansējumu atbalsta Saulkrastu novada dome.   Turpināt lasīt “Kultūrkapitāla fonds atbalsta bibliotēkas ieceres”

Dalība starptautiskā lasītveicināšanas projektā

23. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās slovēņu mākslinieks Damjans Stepančičs (Damijan Stepančič), kurš ilustrējis Petera Svetinas grāmatu “Brīnumu gredzens” (Liels un mazs, 2018), tulkotāja Māra Gredzena un izdevniecības “Liels un mazs” pārstāvji.

Viesi tikās ar Saulkrastu PII Rūķītis grupas “Tince”, “Spārīte” un “Pūcītes” bērniem. Mākslinieka vizīte ir viena no izdevniecības “Liels un mazs” lasītveicināšanas programmas “Mūsu mazā bibliotēka” aktivitātēm.

Pasākuma pirmajā daļā ilustrators stāstīja par sevi, Slovēniju un savu darbu. Tad lasīja bilžu grāmatu par kuģi un rosināja bērniem stāstu pabeigt ar saviem zīmējumiem ļaujot vaļu fantāzijai.

Turpināt lasīt “Dalība starptautiskā lasītveicināšanas projektā”

Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” veidošana

Sagaidot Latvijas simtgadi, Saulkrastu novada bibliotēka piedalās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā. Esam izceluši sava novada lielāko vērtību – cilvēku, kurš ar savu dzīvi un darbību ir sniedzis ieguldījumu novada un līdz ar to arī Latvijas valsts attīstībā.

Jānis Seregins (dz. 1959. gada 11. novembrī) – Saulkrastu patriots un iedzimtais, kurš ar aizrautību un degsmi darbojies Saulkrastu novada kultūras attīstībā un vēstures mantojuma saglabāšanā. Bijis pirmais Saulkrastu priekšsēdētājs pēc neatkarības atjaunošanas (1990 – 1997). „Mantojumā no iepriekšējās vadības saņēmu tukšu rakstāmgaldu, tipiski sociālistisko budžetu, autoritāras pārvaldes modeļa izpildkomitejas ierēdņu struktūru, kā arī pilnīgi centralizētu, galēji nolaistu komunālo saimniecību. Bija jāsāk pašam mācīties, cilvēkos jālauž vecais domāšanas veids” (Saulkrastu Avīze, 1994, Nr.5, 11.lpp.). Par savu veikumu un nozīmīgo ieguldījumu sava novada izaugsmē un tā atpazīstamības stiprināšanā 2010. gadā saņēmis Saulkrastu Lielo balvu.
Turpināt lasīt “Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes „Mana novada simtgades cilvēks” veidošana”

Mūsu viesis – ilustrators Damjans Stepančičs no Slovēnijas

Bibliotēku apmeklēs ilustrators D.Stepančičs no Slovēnijas, grāmatas tulkotāja un pārstāvji no izdevniecības liels un mazs. Viesošanās laikā ilustrators pastāstīs gan par sevi, gan Slovēniju un savām grāmatām. Pasākuma otrā daļa būs darbnīca bērniem, kurā viņi varēs darboties ar krāsainajiem zīmuļiem un lapām. Bērni zīmēs savu vidi – pilsētu, dzīvokli utt., mācoties kā ar ilustrāciju var sevi iepazīstināt. Tas viss labi sasaucas ar grāmatas “Brīnumu gredzena” ilustrācijām, kur pilsētai arī ir būtiska loma.

#musumazabiblioteka