UZSĀKAM DATORAPMĀCĪBAS – pirmdienās un ceturtdienās!

20. septembrī Saulkrastu novada bibliotēkā uz iepazīšanās nodarbību bija sapulcējušies novada iedzīvotāji, lai turpmākos 3 mēnešus piedalītos bibliotēkas rīkotajās datorapmācībās. Tā kā mūsu ikdiena nav iedomājama bez tehnoloģijām, tad aktivitātes galvenais uzdevums būs iemācīt cilvēkus izmantot esošos resursus, uzlabot informācijas meklēšanas prasmes un dot iespēju viņiem savstarpēji komunicēt interneta vidē, mācīties citam no cita. Patlaban nodarbībām pieteikušies 19 novada iedzīvotāji. Izveidotas divas grupas. Apmācības notiks Saulkrastu novada bibliotēkas interneta zālē vienu reizi nedēļā – pirmdienās no plkst. 10:00-12:00 un ceturtdienās no plkst. 15:00-17:00. Nodarbības vadīs profesionāla bibliotekāre ar ilggadēju pieredzi iedzīvotāju datorapmācībā Rita Lavendele.

Strādāt tā, lai būtu mūsdienīgi un inovatīvi – līdzi laikam un laikmetam

Jāattīsta kreativitāte, kritiskā un pragmatiskā domāšana. Bibliotēku sistēmā būtiski sekot līdzi sabiedrības attīstības tendencēm un vajadzībām, tehnoloğiju un informācijas mijiedarbībai. Daudz tiek runāts par atvērto zinātni, kas ietver sevī visu, arī tīmekļa zinātni. Turpināt lasīt “Strādāt tā, lai būtu mūsdienīgi un inovatīvi – līdzi laikam un laikmetam”

Projekta “Mūsu mazā bibliotēka: pirmās grāmatas lasīšanas pasākums

Attēlā: 11. septembrī notika projekta “Mūsu mazā bibliotēka: pirmās grāmatas lasīšanas pasākums PII “Rūķītis” grupas “Pūcītes” bērniem.

Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar bērnu grāmatu izdevniecību Liels un mazs uzsāk jaunas radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta 4–8 gadus veciem bērniem.

Bibliotēka iegādājusies visas projekta komplektā iekļautās grāmatas. Pirmā no tām, kuru lasīs bērni kopā ar pedagogiem ir izdevniecības Liels un mazs izdotā bilžu grāmata bērniem par diviem kaķiem – Hilli Randas sarakstīto un Katerīnes Zaripas ilustrēto “Sniegbaltais un ogļmelnais”, ko no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

Oktobrī saņemsim arī darba burtnīcas bezmaksas eksemplārus. Darba burtnīcā būs iekļauti uzdevumi, kas mudina bērnus zīmēt, sadarboties, rakstīt, fantazēt, nodarboties ar rokdarbiem u.c. Pildot uzdevumus, bērni varēs vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos stāstus un pētīt ilustrācijas.

Mazo pūčulēnu skolas 1. nodarbība

25. septembrī plkst. 10:00 Saulkrastu novada bibliotēkā notiks “Mazo pūčulēnu skolas” 1. nodarbība!

Lasīšanas veicināšanas programmu „Grāmatu starts” radījis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs kā metodisku, visu Latviju aptverošu ilgtermiņa lasīšanas veicināšanas programmu pirmsskolas vecuma (3 – 4 gadīgiem) bērniem.