„Mazo pūčulēnu skolas” ceturtais izlaidums

16. aprīlī Saulkrastu novada bibliotēkā notika „Mazo pūčulēnu skolas” ceturtais izlaidums. Pie mums ciemos bija Lielā pūce, ēdām gardos Bemberi maiznīcas kliņģerus; bērni saņēma arī diplomus un „Grāmatu starts” dāvanu komplektiņus. Pārrunājām ar bērniem, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā jāuzvedas, kādus pakalpojumus bibliotēka piedāvā un kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai līdzi uz mājām. Projekta īstenošanā Saulkrastu PII „Rūķītis” audzēkņi vairākas reizes apmeklēja bibliotēku – bērni pastāstīja par savu mīļāko grāmatiņu, klausījās un lasīja pasakas, radoši darbojās, spēlēja spēles, krāsoja un ieguva jaunus draugus.

Iniciatīvu „Grāmatu starts” aizsācis LNB Bērnu literatūras centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu par tradīciju ģimenē.

#grāmatustarts #mazopūčulēnuskola #Biblioteka