Saulkrastu novada bibliotēkas jaunieguvumi

Pirms vairākiem gadiem publisko bibliotēku attīstības projektā visā Latvijā, arī Saulkrastu novada bibliotēkā, tika aktīvi īstenots mūsu valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda finansētais projekts “Trešais tēva dēls” (3TD). Projekta primārais mērķis bija nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā. Tika uzstādīti brīvas pieejas datori ar interneta pieslēgumu, multifunkcionālas iekārtas un citas tehnoloģijas. Tiesa, tagad minētā tehnika ir novecojusi un tā ir pakāpeniski jānomaina pret jaunāku.

Ar Saulkrastu novada pašvaldības finansiālu atbalstu pērn bibliotēka iegādājās 3 jaunus datorkomplektus. Šogad tiek turpināta tehniskās infrastruktūras pilnveide un uzturēšana – iegādāti vēl 5 jauni datorkomplekti, 2 portatīvie datori. Visiem jaunajiem datoriem instalēta 2016. gada Microsoft Office programmatūra. No jauna iegādātas melnbaltas multifunkcionālās iekārtas – kopētājs, printeris un skeneris, uzstādīta arī tāda pati krāsu iekārta. Līdz ar jaunajām tehnoloģijām ikvienam ir iespēja drukāt tieši no sava mobilā tālruņa. Bibliotēkas interneta lasītavā apmeklētāji var skenēt ne tikai A4, bet arī A3 formāta lapas. Jaunajai tehnikai ir nodrošināta augsta kvalitāte un stabils datu pārraides ātrums. Tagad apmeklētājiem ir lielāka iespēja piekļūt informācijas tehnoloģijām, bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus, nepieciešamības gadījumā saņemot bibliotekāra konsultāciju.

Ņemot vērā, ka aizvien vairāk tiek izmantots bezvadu interneta pieslēgums, kas īpaši aktuāls ir viedtālruņu, planšetdatoru, portatīvo datoru izmantotājiem un to lietotāju skaits strauji aug, interneta ātrumu bibliotēkā plānots uzlabot nākamgad.

Iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanai bibliotēka jau šoruden rīkos apmācības. To galvenais uzdevums būs iemācīt cilvēkus izmantot esošos resursus, uzlabot informācijas pieejamību un dot iespēju viņiem savstarpēji komunicēt interneta vidē, mācīties citam no cita. Nodarbībām jāpiesakās laikus, un tām nav nepieciešamas priekšzināšanas. Apmācības veiks Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieks. Kontaktinformācija: Saulkrastu novada bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv

Aicinām aktīvi izmantot piedāvātās iespējas! Ar maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties bibliotēkas mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv