Pieejams darbs bibliotēku informācijas speciālistam

Saulkrastu novada bibliotēka
(reģ. nr. 90000068680)|
aicina darbā
Bibliotēku informācijas speciālistu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:
– plānot un organizēt novadpētniecības darbu;
– veikt datu atlasīšanu un ievadīšanu BIS ALISE;
– veikt mapju un to satura aprakstu veidošanu bibliotēkas datubāzē “Novads”;
– veidot elektroniskos resursus “Saulkrastu novada kolekcijas”;
– atbildēt par novadpētniecības datubāzes datu kvalitāti;
– ievietot ar novadu saistītas publikācijas laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” un bibliotēkas tīmekļa vietnē;
– sagatavot projektu priekšlikumus novadpētniecības darba attīstībai un aktīvi iesaistīties projektu īstenošanā;
– sekot līdzi novadpētniecības digitalizācijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē;
– datu apstrādē ievērot Autortiesību likuma prasības.

Prasības pretendentiem:

– augstākā akadēmiskā vai profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
– labas iemaņas darbā ar IT;
– teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
– radoša un patstāvīga pieeja darbam;
– atbildības sajūta un precizitāte;
– vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
– prasme strādāt ar modernām informācijas tehnoloģijām;
– par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS ALISE.

Piedāvājam:

– atalgojumu bruto 577 euro;
– pilnas slodzes darbu;
– profesionālas izaugsmes iespējas un apmācību;
– stabilitāti;
– pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā;
– veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2018. gada 26. martam ieskaitot iesniegt Saulkrastu novada bibliotēkā vadītājai, Raiņa ielā 7, Saulkrastos vai sūtīt elektroniski: ilze.dzintare@saulkrasti.lv, uzziņas pa tālruni: 29625609