Saulkrastu novada bibliotēkā MARTĀ

IZSTĀDES

  1. Mākslinieču Sandras Delgalves un Elīnas Birzkalnes gleznu izstāde “Es. Tu. Mēs… Sievietes”
  2. Grāmatu izstāde “Visu mīlētajai aktrisei Olgai Dreģei – 80”
  3. Grāmatu izstāde “Dramaturgam Gunāram Priedem – 90”
  4. Tematiskā izstāde “Pavasara svētki – Lieldienas”
  5. Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde

PASĀKUMI

 27. martā un 10. aprīlī plkst. 10:00 “Mazo pūčulēnu skola” 2. un 3. nodarbība 3-4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. Aicinām pieteikties!

20. martā plkst. 10:00  Saulkrastu novada bibliotēkā viesosies tulkotāja, zinātniskās fantastikas un fantāzijas grāmatu autore Laura Dreiže (VKKF atbalstīts projekts “Lasītava krustojumā”)

4. aprīlī plkst. 10:30  Saulkrastu novada bibliotēkā viesosies rakstniece, kas visplašāk raksta Latvijas urbānās fantāzijas žanrā Linda Nemiera (VKKF atbalstīts projekts “Lasītava krustojumā”)

AKTIVITĀTES

Bibliotekārā stunda Pasaku māmuļai Margaritai Stārastei – 104”
Bibliotekārā stunda “Iepazīsim bibliotēku!”
Bibliotekārā stunda “Mana drošība internetā”

Aktivitātēm pieteikšanās, zvanot pa tālruni 67951502, 29625609 vai rakstot uz e-pastu: saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv