Pirmsskolas vecuma bērni iepazīst Margaritas Stārastes daiļradi un dzīvesgājumu

6. martā Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar Saulkrastu PII Rūķītis organizēja bibliotekāro stundu “Pasaku māmuļai Margaritai Stārastei – 104”. Tikšanās reizē atcerējāmies, kas ir M.Stāraste, kas bija tie cilvēki, kuri palīdzēja viņai kļūt par rakstnieci un mākslinieci, kad tika izdota rakstnieces pirmā ilustrētā grāmata. Interesanti bija apzināties, ka Margaritas Stārastes grāmatas lasījuši un skatījuši daudzi bērni. Daļai no viņiem mājās ir pieejamas vairāku paaudžu iemīļotās bērnu rakstnieces un ilustratores M.Stārastes krāsojamās grāmatiņas, dažādas pasaku grāmatas, kalendāri un atklātnes.

Kopumā māksliniece ir ilustrējusi ap 100 grāmatu – gan pašas, gan citu autoru sacerētas. Viņas literārā un mākslinieciskā izdoma tuva un mīļa daudziem lasītājiem.

Margaritas Stārastes pasakas lasa vairākās paaudzēs. Latvijā nav daudz autoru, kuri būtu izpelnījušies tik lielu mīlestību un atzinību.