Grāmata par mums pašiem

„Reizēm tauta ir gudrāka par saviem ekspertiem. Tautas gudrība nav akadēmiska, taču tautas gudrība ir bijusi tā, kas cauri gadsimtiem ir saglabājusi mūsu unikālo kultūru un valodu”Raivis Zeltīts

23. februārī Saulkrastu novada bibliotēkā notika Raivja Zeltīta, Nacionālās apvienības “VL-TB/LNNK” ģenerālsekretāra, Mārupes novada Domes deputāta grāmatas “Par nacionālu valsti” prezentācija. Tikšanās laikā autors iepazīstināja ar savu biogrāfiju un pastāstīja par grāmatas tapšanu, kā arī pievērsās šodienas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Autors arī apskatīja iekšpolitiskos un ārpolitiskos apdraudējumus, meklējot jauna nacionālisma formulu, kas spētu šo krīzi atrisināt.

Pasākuma noslēgumā Saulkrastu novada bibliotēkai un klātesošajiem R.Zeltīts dāvināja grāmatas eksemplārus ar savu autogrāfu.

Tā lasītājiem pieejama Saulkrastu novada bibliotēkā!