Mazais 100-gades pilsonis bibliotēkā

Bibliotēka aicina skolēnus iesaistīties kampaņā “Mazais 100-gades pilsonis”. Mūsu organizētajā pasākumā skolēni izspēlēs interaktīvu spēli, kuras laikā bērniem vajadzēs aktīvi domāt, spriest un pierādīt savu viedokli.

Aktivitātes mērķis ir izglītot Saulkrastu novada skolu skolēnus par pilsonisko sabiedrību un iesaistīšanās iespējām nevalstiskajās organizācijās, kā arī informēt par pilsoniskām aktivitātēm, kurās var iesaistīties ikviens, sagaidot Latvijas 100-gadi.

Plānots, ka uz Latvijas 100 gadu jubileju par pilsoniskām aktivitātēm būs izglītoti vismaz 130 jaunieši Saulkrastu novadā.

Latvijā ir vairāk kā 20 000 nevalstiskās organizācijas (NVO), kas darbojas sabiedrības interešu labā! Pilsoniskā sabiedrība ir tā, kurā cilvēki sadarbojas gan savā starpā, gan ar valsts institūcijām, lai uzlabotu savu apkārtējo vidi un veidotu to labāku sev un citiem.

Kampaņas īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”
rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

#CivicAllianceLatvia (Latvijas Pilsoniskā Alianse)

Plašāku informāciju lasiet biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” tīmekļa vietnē – http://www.nvo.lv/…/publica…/mazais-100-gades-pilsonis-7777/

Atbildēt