Bibliotēkai atnestie grāmatu dāvinājumi

Grāmatu dāvinājumi ir viens no bibliotēkas krājuma papildināšanas veidiem. Tiek pieņemti fizisku un juridisku personu dāvinājumi, taču akceptēti tiek tikai tādi dāvinājumi, kas atbilst Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas koncepcijai.

Bibliotēkas krājums ir pārdomāti atlasītu dokumentu kopums. Tas neveidojas nejauši, tiek veikta rūpīga atlase, pirms katrs dokuments nokļūst bibliotēkas plauktā. Plašāk par krājumu veidošanu šeit –