Grupa “Taurenītis” apmeklē bibliotēku

29. oktobrī uz kārtējo nodarbību bibliotēkā viesojās bērni no Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”. Aktivitātes laikā skatījāmies multfilmas, lasījām grāmatas un spēlējām spēles.

5. novembrī Saulkrastu novada bibliotēkā notiks „Mazo pūčulēnu skolas” izlaidums. Gaidīsim ciemos grupas “Taurenītis” un “Sprīdītis” bērnus!

Iniciatīvu „Grāmatu starts” aizsācis LNB Bērnu literatūras centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu par tradīciju ģimenē.

#grāmatustarts
#mazopuculenuskola
#gramatustarts
Saulkrastu PII Rūķītis