Virtuāla izstāde “Barikādēm – 30”

Saulkrastu novada bibliotēkas virtuālā novadpētniecības izstāde, atzīmējot barikāžu 30. gadadienu. Video veidošanā izmantoti materiāli no bibliotēkas krājuma, gadu gaitā krātas publikācijas, ko šis laiks nozīmēja Saulkrastu pilsētai un tās iedzīvotājiem.

Ar visiem novadpētniecības materiāliem un video redzamajām publikācijām avīzēs iespējams iepazīties uz vietas Saulkrastu novada bibliotēkā.

Novadpētniecības mapes “Vēsturiskie notikumi Saulkrastos”.

Vēsturiskie notikumi Saulkrastos : [novadpētniecības mape] / sakārtojusi Saulkrastu novada bibliotēka. – Saulkrastu novads : Saulkrastu novada bibliotēka, [Izdošanas gads nav zināms]. – 1 mape : publikācijas. – Pieejams Saulkrastu novada bibliotēkā. – mape satur rakstus par vēturiskajiem notikumiem Saulkrastos no 1931. gada līdz 2014. gadam. Saturs: Barikādes 1991. gadā (2006 – 2011).

Plašāk par tā laika notikumiem filmā “Vēsture aiz kadra”

Uzziņai: Literatūra par 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu

Bibliotēka iesaka grāmatas – Baiba Bicēna  Barikāžu laiks. Apvērsums : 1991. gada pieraksti un “Latvija, kur tavi dēli… : [atmiņu un dokumentu krājums]”.

Gatavojoties 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumiem, Barikāžu muzejs aicina fotogrāfus pārskatīt savu arhīvu un iesūtīt muzejam fotogrāfijas par barikāžu laika notikumiem visā Latvijā.

Virtuāla izstāde “Vieta manā novadā”

Par godu Latvijas simtgadei, Salaspils novada bibliotēka, sadarbībā ar Pierīgas novadu publiskajām bibliotēkām, ir uzsākusi izstāžu ciklu, kurā apkopoti cilvēki, vietas un notikumi, kuriem bijusi īpaša nozīme novadu vēstures, attīstības un identitātes veicināšanā. Virtuālā izstāde “Vieta manā novadā” ir cikla otrā izstāde. Izstādes tapšanā piedalījās arī Saulkrastu novada bibliotēka. Tajā skatāma izzinoši vēsturiska informācija par Saulkrastu novadu, Balto kāpu.

Virtuāla novadpētniecības izstāde “JD Art Klubs” – studijai 10 gadi

Attēlā: Mākslinieki Delgalvji

Reizi nedēļā brīvajā laikā klubā “JD Art” sanāk vietējo gleznotāju kopiena – Giors Geks, Māra Skride, Elīna Birzkalne, kura rīko pilsētas svētku gleznotāju ielas pasākumu, Gunita Berga, Liene Atāla, Kintija Lapkovska, Lolita Žilinska; reizi mēnesī atbrauc mākslinieču grupa “Lemisele” no Limbažiem. Tie ir cilvēki, kuri ikdienā dara savus darbus, bet brīvajā brīdī viņiem patīk gleznot. Šādās reizēs pirms rokas izvingrināšanas pie molbertiem studiju piepilda kafijas smarža un sarunas par dzīvi un gleznošanu.

Plašāk par Džoni Delgalvi – Saulkrastu mākslas kluba dibinātāju un gleznotāju.
Džons Delgalvis Saulkrastos: Tur, kur mīt māksla, apkārtne kļūst labāka.

Mākslinieku darbi