Saulkrastu novada bibliotēka aicina darbā bibliotēku informācijas speciālistu


Saulkrastu novada bibliotēka (reģ. nr. 90000068680)

aicina darbā bibliotēku informācijas speciālistu uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 3433 02

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu;
 • veikt bibliotēkas lietotāju reģistrāciju bibliotēku informācijas sistēmā ALISE;
 • kārtot un sistematizēt bibliotēkas krājumu;
 • sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus;
 • plānot un organizēt izglītojošus, izklaidējošus un lasīšanas veicināšanas pasākumus;
 • organizēt dažādas izstādes, radošās darbnīcas par noteiktu tēmu dažādām interešu grupām;
 • nodrošināt informācijas pieejamību bibliotēkas tīmekļa vietnēs un laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas”;
 • sagatavot projektu priekšlikumus bibliotēkas darba attīstībai un aktīvi iesaistīties projektu īstenošanā;
 • celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos;
 • piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā;
  vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un
  tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • labas iemaņas darbā ar informācijas
  tehnoloģijām;
 • augsta līmeņa komunikācijas prasmes darbā
  ar klientiem;
 • sadarbības un darba organizācijas prasmes,
  apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze
  darbā ar BIS ALISE.

Piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 635 euro;
 • pilnas slodzes darbu;
 • profesionālas izaugsmes iespējas un apmācību;
 • stabilitāti;
 • pozitīvu gaisotni draudzīgā kolektīvā;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes
  laika beigām.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2020. gada 31. martam
ieskaitot iesniegt Saulkrastu novada bibliotēkā vadītājai, Raiņa ielā 7, Saulkrastos
vai sūtīt elektroniski: ilze.dzintare@saulkrasti.lv, uzziņas pa tālruni:
29625609

Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada bibliotēka informē, ka:

1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu novada bibliotēka, kontaktinformācija: Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160, tālrunis 67951502.

Pieejams darbs apkopējam

Saulkrastu novada bibliotēka
(reģ. nr. 90000068680)
aicina darbā
apkopēju uz noteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

– kopt katru darba dienu telpu grīdu;
– uzturēt kārtībā mēbeles, sadzīves tehnikas iekārtas;
– noslaucīt putekļus no mēbeļu un palodžu u.c. virsmām, grāmatu un dokumentu neaizņemtās vietās;
– regulāri ar speciālajām salvetēm notīrīt klientu datorus, monitorus un klaviatūras;
– iztukšot papīrgrozus;
– apliet un nodrošināt optimālu kopšanu telpaugiem, nepieciešamības gadījumā pārstādīt tos;
– piedalīties bibliotēkas Spodrības dienās un veikt citus norādītos darbus. Turpināt lasīt “Pieejams darbs apkopējam”