Ēno speciālistus bibliotēkā

5.aprīlī Latvijā notiek Ēnu diena, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Saulkrastu novada bibliotēkā ieradās 4 ēnas – Saulkrastu novada vidusskolas 3.klases skolēns Jānis Ogorodņikovs un Lādezera pamatskolas skolnieces Ance Tenisone, Amanda Sirmule un Anna Marija Rozīte. Ēnu diena tika svinīgi atklāta Saulkrastu novada pašvaldības zālē, kur domes priekšsēdētājs Normunds Līcis iepazīstināja ar domes darba funkcijām. Bibliotēkā ēnas iepazinās ar bibliotekāra darba pienākumiem, veica dažādus šīs profesijas darbinieku uzdevumus, uzdeva jautājumus par darba pienākumiem, kas jāveic šīs profesijas pārstāvjiem. Paldies skolēniem par ieinteresētību un vēlam veiksmi savas īstās profesijas izvēlē!

Kultūras ministrijas atbalstītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros Saulkrastu novada bibliotēka un filiālbibliotēkas “Sēja” un “Pabaži” 4. novembrī saņēma 32 grāmatas 401.39 EUR vērtībā.
Atgādināsim, ka šī gada jūnijā šajā projektā jau iegādātas 37 grāmatas par 397 EUR .
Tātad, šogad kopā saņemtas 69 grāmatas 798 EUR vērtībā. Lai veiksmīgs grāmatu ceļš pie lasītāja! Gaidām Jūs Saulkrastu novada bibliotēkā!