Bibliotēku iepazīst jau no bērnības

Attēlā: 4. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu vidusskolas 1.b klases skolēni, lai piedalītos bibliotekārajā stundā “Iepazīsim bibliotēku!”

Pārrunājām ar bērniem, kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā jāuzvedas, kādus pakalpojumus bibliotēka piedāvā un kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai līdzi uz mājām.