Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par bibliotēku darba laikiem

Esam apkopojoši aptaujas rezultātus par Saulkrastu novada bibliotēkas un filiāļu „Pabaži” un „Sēja” apmeklētāju apmierinātību ar bibliotēku darbalaikiem.

Lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēkas darbalaiku, kā arī aicinātu sniegt ierosinājumus, ja nepieciešams kaut ko mainīt, Saulkrastu novada bibliotēka no šī gada 15. janvāra līdz 15. martam rīkoja bibliotēkas apmeklētāju aptauju. Aptaujas anketas bija iespēja aizpildīt gan bibliotēkā uz vietas, gan elektroniski – internetā. Aptauja tika rīkota arī filiālēs „Sēja” un „Pabaži”.

Pavisam aptaujā piedalījās 250 respondenti: Saulkrastu novada bibliotēkā – 166, filiālē „Pabaži” – 34, bet filiālē „Sēja” – 50 aptaujas dalībnieki.

Milzīgs prieks, ka lielākā daļa aptaujāto cilvēku bibliotēku darbalaikus novērtējuši ļoti apmierinoši. Pēc apkopoto rezultātu diagrammas redzams, ka 94,6% no visiem apmeklētājiem ir apmierināti ar pašreizējo Saulkrastu novada bibliotēkas darbalaiku.

Iesniegtajās anketās tiek izteikti daudzi un dažādi ieteikumi, lielākoties par bibliotēkas darbu un tās piedāvātajiem pakalpojumiem, piemēram:

„Gribētu iespēju izmantot krāsu printēšanu un kopēšanu arī lielākiem formātiem par A4”;

„Ieeju bibliotēkā un labierīcības nevajadzētu apvienot ar tuvējo kafejnīcu”;

„Lai padarītu vieglāku darba ikdienu gan bibliotekārēm, gan apmeklētājiem, iesaku iegādāt pakomātu grāmatu saņemšanai un nodošanai”;

„Turpināt saglabāt šo optimistisko un pozitīvo gaisotni”.

Sirsnīgi pateicamies par iedzīvotāju izteiktajiem komplimentiem anketās, kas veltīti bibliotekāru laipnībai, atsaucībai un pretimnākšanai, kā arī par ieteiktajām grāmatām.

Saulkrastu novada bibliotēkas filiālē „Pabaži” lielākā daļa aptaujāto ir apmierināta ar tagadējo darbalaiku, – filiāle visvairāk tiek apmeklēta dienas pirmajā pusē. Pēc sniegtajām atbildēm ir skaidri redzams, ka bibliotēkas lasītāji savu apmeklējumu pielāgo citu iestāžu darbalaikam, piemēram, tuvējās medicīnas iestādes vai citām pašvaldības struktūrām, kā arī sabiedriskā transporta kustības grafikam.

Līdzīga situācija arī filiālē „Sēja”: aptaujas respondenti lielākoties ir apmierināti ar bibliotēkas darbalaiku. Tomēr, ņemot vērā, ka iedzīvotāji apvieno nepieciešamo iestāžu, tajā skaitā bibliotēkas, apmeklējumus sev ērtā viena izbraukuma reizē, filiāles „Sēja” līdzšinējā darbalaikā tiek plānotas izmaiņas, lai pieskaņotu to apmeklētāju plūsmai.

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās aptaujā un aizpildīja anketas! Jūsu novērtējums palīdz mums uzlabot bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti.